Bemanning Miljöstationen

postat i: Okategoriserade | 0

Miljöansvarig efterfrågar:

För att kunna sköta miljöstationen behöver vi några personer som kan ta på sig ansvaret att sköta den under säsong. Viss ersättning utgår, uppskattad tid är ca 3-5 timmar per vecka.

Vad innebär detta?

  • Sköta molucker: öppna/stänga
  • Sköta containerdagen: låsa upp och låsa
  • Sopsortering: hålla koll på att tömning sker samt meddela Miljöansvarig vid avvikelser, även städning runt omkring vid behov

Kontaktperson: Sanne Diamantakidou, Lott 510, 076-831 48 80, sanne@koloni-skarpnack.se

 

2010 fick miljöstationen en ny inriktning, från att ha varit ett ställe där man fick lämna sina kvistar och häckklipp till att inkludera hantering av avfall såsom sortering av förpackningar i olika  s.k. fraktioner och hushållssopor (det som är kvar när vi sorterat) i djupgrävda behållare.

Respektera de anvisningar som står på skyltarna. Det är bara förpackningar som får läggas i kärlen. Till hjälp finns Miljöboken. som delades ut till alla kolonister i Skarpnäck inför säsongen 2013. Kontakta ditt miljöombud om du inte fått Miljöboken, eller om du tappat bort den.

Till Miljöstationen kommer också en container fyra helger under försommaren för kolonisternas större kvistar och grenar från trädbeskärning. Även grovsopor får lämnas vid två tillfällen. Likaså finns containern där på hösten och då finns även en container för fallfrukten som vissa år hotar att översvämma lotterna.