En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Så här står det i ett cirkulär från SK (föreningen Stockholms Koloniträdgårdar): ”Hittills har tre koloniträdgårdsområden i Stockholm granskats av Miljöförvaltningen. De har slagit ner på avlopp som inte är tillåtna, t ex diskbänksavlopp med rör som leder ner i marken till gamla stenkistor eller rör som går ut i vattendrag eller till ett enda ställe på tomten.” Kolonister med otillåtna avloppsledningar har fått böter och anmaning att åtgärda detta inom viss tid – annars blir det mer böter.

Vi vet inte om de kommer och kontrollerar oss i Skarpnäcks Koloniområde, men med stor sannolikhet kommer de förr eller senare. Kontrollera och ev åtgärda avloppen i tid, så du följer reglerna och slipper böter. I de nu kontrollerade områdena tittade man bara på avloppen, vi vet inte om de kommer att titta på fler saker hos oss, t ex indraget vatten och/eller egna duschar, som inte heller är tillåtet enligt vårt avtal med Stockholm Stad.

Så här står det i paragraf 6 i det ”Arrendekontrakt – Medlemsavtal” du har med föreningen: ”Medlemmen äger inte rätt att ha enskilda avlopps- eller vattenledningar av vad slag det vara må utan att föreningen eller Stockholms Stad lämnat tillstånd i varje särskilt fall.” Avtalet föreningen har med staden säger i sin tur att föreningen inte heller kan bevilja detta.

Den smuts och de näringsämnen som finns i BDT-vattnet (bad, disk tvätt) ska inte bilda bakterier och sedan rinna ner i grundvattnet. Det är växtrötter som ska ta hand om näringsämnena.

Detta är tillåtet enligt Miljöförvaltningen:

  • Utediskbänk med baljor där diskvattnet används till vattning av växter på olika platser i trädgården.
  • Om du har en utedusch, se till att vattnet kan tas om hand för att vattna växter på olika platser med.

Godtagbara exempel från Miljöförvaltningen:

  • Diskbänk utan fast avlopp till mark.
  • En slang som kan förflyttas och därmed sprida små mängder BDT-vatten över en större yta.
  • Tömning av små mängder BDT-vatten sker med diskbalja eller hink.
Arkiv