En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Koloniträdgårdsförbundet har en serie blad/häften med odlingsråd; Lätt om odling, https://kolonitradgardsforbundet.se/latt-om-odling/. Många av dem är omarbetade så att de är på endast två sidor vilket underlättar om man vill skriva ut. Titta särskilt på Nr 19 Marktäckning och Nr 21 Gröngödsling vilka är angelägna eftersom det är kriterier som ingår i nästa nivå i miljödiplomeringen – Silver. /Miljögruppen

Arkiv