En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Nu är det bara dagar fram till midsommar. Tiden går fort när man är på kolonin! Jag längtade efter att våren skulle komma, men den försvann för att sommarvärmen kom så väldigt tidigt. Från ena dagen hade jag långkalsonger på mig när jag höll på i trädgården och nästa dag var det shorts.

Vid det senaste styrelsemötet tog vi upp frågor kring trädgårdssyn. Vi har många nya i styrelsen och vi ”gamla” gör vårt bästa för att se till att det som vi har lärt oss av tidigare styrelse förmedlas vidare på ett korrekt sätt. Några kommer med funderingar kring detta, hur vi gör bedömningarna runt häckar, portaler mm. Som styrelse måste vi följa de ordningsregler som Stockholms Stad har skrivit in i vårt avtal med dem. Gör vi inte det så kan vi hamna i ett läge där de bedömer att vi inte uppfyller avtalet. Men det är inte bara Stockholms Stad vi måste förhålla oss till. I höstas fick vi ett nytt bolag som tömmer toalettankarna. De var väldigt tydliga mot oss i styrelsen vad som gäller kring bredd på gator och fri höjd där inga träd mm får hänga ut så att lastbilarna kan fasta i dem. Detta lade vi ut på hemsidan från styrelsen för att vi skulle vara förberedda inför denna säsong. Men information är en färskvara, så det är lätt att missa eller glömma bort. Därför har styrelsen också hjälp av områdesrepresentanterna i informationsflödet till de som ev har missat viss information på hemsidan.

Styrelsen håller på att se över om vi ev ska köpa in en hjärtstartare till föreningshuset. Men den frågan återkommer vi i.

Kolonin har även fått en förfrågan om att ett teve-team ska få möjlighet att spela in på vårt område, som en uppföljning till programmet Iris som gick på teve för några år sedan. Styrelsen har ställt sig positiv och vi kommer att fortsätta dialogen med produktionsbolaget. Mer information kommer.

Vi har även påbörjat diskussion om vad som ska tas upp på sommarmötet.

Just nu har styrelsen många klagomål/schismer mellan grannar. Det tar mycket tid i anspråk och det är inte alltid så att endast en av parterna har rätt. Men det blir lätt fel när man börjar använda olika forum där man luftar åsikter som inte alltid är helt korrekta, eller ensidiga. Då blir det lätt ett drev och det är något som ingen vill ha eller ska behöva uppleva.

Oj, nu känns det som att det blev lite nattsvart! Men så är det inte hela tiden. Vi i styrelsen har fått väldigt mycket positiv respons på de nya skyltarna som nu finns på alla infarter. Det var ett beslut som togs på ett årsmöte för väldigt länge sedan – och nu är vi äntligen i hamn.

Varför blev jag eller du kolonist? Ja, det kan man ibland fundera över. I augusti kommer vi att ha två träffar med de som står i intressekön. Jag skulle vilja ha in namn på kolonister som kan tänka sig att ta emot i sina trädgårdar efter mötet, för att själva berätta om hur det är att vara kolonist och vara med i en förening. Första träffen är den 26/8 och den andra den 27/8. Här gärna av dig om du kan tänka dig att ställa upp. Vi har fått väldigt bra respons från de som besökte trädgårdarna förra året och även från de som öppnade upp sina trädgårdar, som tyckte att det var kul att få visa och berätta.

Jag och styrelsen önskar alla kolonister en trevlig och skön midsommar./ Carina

Arkiv