En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Ewa Sangert skriver:

Tänk om det gick att stanna lite längre i syrenernas tid när vårt koloniområde prunkar i försommarskrud. Det vore väl härligt! Men mycket ska hinnas med innan den riktiga semestertiden tar vid med ett lite lugnare tempo. Styrelsen har till exempel redan hunnit med två möten sedan vi senast publicerade en rapport.

Efter att ha inhämtat råd och kunskap från en rad olika instanser om årsmötets beslut om att inträdesavgiften inte ska betalas av medbrukare har vi kunnat besluta att ändringen kan genomföras utan stadgeändring. (Styrelsens ordförande reserverade sig dock mot beslutet att det inte krävs stadgeändring.) Om någon av föreningens medlemmar anser att årsmötets beslut hanterats fel hänvisas till att skriva en motion till årsmötet med förslag till förändring, eller om det handlar om tvist av tolkning av stadgarna, se §12 i stadgarna hur stadgetvister ska lösas.

Under försommaren kommer områdets lekplatser att besiktigas, för att alla ska kunna leka säkert hos oss.

Styrelsen tog också beslut att häckar som ligger på baksidan av lotten som angränsar mot odlingslotterna eller mot bostadsrättsföreningen på Vildapelvägen får vara max 2 meter höga. Detta gäller främst kolonister som bor längs hela Rödlöksvägen. Grundregeln i vår förening är att träd bland annat fruktträd, buskar och högre växter inte får planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom t ex skuggning (se ordningsreglerna punkt 3). Ordningsreglerna gäller ju inom vår förening, men självklart måste vi inkludera samma förutsättningar för odling för våra närliggande grannar som finns i närområdet runt koloniområdet. Värt att komma ihåg är att detta med skuggning gäller även efter planteringstillfället. Vi får med jämna mellanrum in skrivelser till föreningen om att träd på grannarnas lotter växt så mycket att de skuggar och behöver beskäras. Beskärning är upp till varje kolonist att ombesörja. Finns dock intresse av att ta bort träd ska detta ansökas och godkännas från föreningen.

Styrelsen diskuterade också den kommande trädgårdssynen som kommer att göras efter den 15 juni. Synen görs av styrelsen och några av föreningens områdesrepresentanter för att stämma av så att vi alla uppfyller de regleringar som finns i våra ordningsregler och medlemsavtal. Finns det något vi behöver uppmärksamma dig på kommer vi i möjligaste mån ta det muntligt med dig om vi ses vid vår promenad runt området. Det finns en stark vilja att göra rätt bland våra kolonister, så det mesta brukar vara åtgärdat till den 15 juni, som är datumet som gäller för ordningsställande av tomten (punkt 8 i ordningsreglerna).

Det har inkommit önskemål om att flera vill lära känna kolonisterna som sitter i föreningens styrelse lite mera. Därför avslutar vi dagens text med fem snabba frågor till föreningens nyvalda ordföranden Mattias Ljunggren. Håll till godo!

Mattias, hur börjar en riktigt bra dag på kolonin för dig?

  • Det sköna med kolonin är att jag kan höra fågelkvitter till frukosten. Älskar det!

Vad kommer aldrig in på din kolonilott?

  • Tack vare Sigge (hunden) ser vi aldrig rådjur eller spår efter dem, så de tror jag aldrig kommer in på vår lott.

Det trodde jag aldrig innan jag blev kolonist:

  • Att ett litet frö har så otroligt mycket växtkraft! Riktigt häftigt att stoppa ett litet korn i jorden och se det växa!

Tre ord som beskriver varför kolonilivet är det bästa som finns:

  • Fågelkvitter, Odling, Gemenskap.

Och till sist Mattias, om du skulle välja mellan blommor eller grönsaker, mördarsniglar eller hungriga rådjur, rensa ogräs eller klippa häcken, en bra sommardag som bjuder på 22 eller 35 grader, sol eller skugga, kolgrill eller gasolgrill?

  • Då blir det förstås grönsaker, hungriga rådjur, klippa häcken, 22 grader och en gasolstekhäll, avslutar Mattias leende och framför sin önskan att vi alla får en riktigt fin midsommarhelg.
Foto: Örjan Sjödin
Arkiv