En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

2018

Ordförande
Carina Lenngren, Lott 435, 073–663 64 11
ordforande@koloni-skarpnack.se

Vice ordförande
Eva Vänskä, Lott 307 , 070-338 98 88
eva@koloni-skarpnack.se

Kassör
Anne-Marie Frid, Lott 351, 070-571 79 55
anne-marie@koloni-skarpnack.se

Ledamot
Ewa Sangert, Lott 398, 070-617 38 10
ewa@koloni-skarpnack.se

Ledamot
Erik Andersson, Lott 261, 070-764 12 94
erik.a@koloni-skarpnack.se

Ledamot
Matts Pihl, Lott 274, 070-750 89 65
matts@koloni-skarpnack.se

Ledamot
Mattias Ljunggren, Lott 167, 070-998 88 84
mattias@koloni-skarpnack.se

Ersättare
Jeanette Grill, Lott 402, 070-486 80 81
jeanette@koloni-skarpnack.se

Ersättare
Kjell Blomgren, Lott 248, 073-356 59 57
kjell@koloni-skarpnack.se


ANSVARIGA FÖR:

Byggnadsärenden
Eva Vänskä, Lott 307
E-post: bygg@koloni-skarpnack.se

Fritidsgruppen
Kerstin Hollgren, Lott 409
E-post: fritidsgruppen@koloni-skarpnack.se

IT och hemsida        
Erik Andersson, Lott 261
E-post: webbansvarig@koloni-skarpnack.se

Miljöansvarig
Erik Lanninger, Lott 157
E-post: miljogruppen@koloni-skarpnack.se

Studiegruppen
Viveka Eriksson, Lott 557
E-post: studiegruppen@koloni-skarpnack.se

Träd/Odlingsansvarig
Ewa Sangert, Lott 398
E-post: tradgruppen@koloni-skarpnack.se

Stugvärdar
Mats Mattsson, Lott 540, 070 458 16 51
Morgan Andersson, Lott 517, 073 588 90 88
Stugvärdarna har telefontid vardagar 17.00-18.00
Bokning av lokal kan ske tidigast från 1 april för kommande säsong.
E-post: stugvard@koloni-skarpnack.se

Väg och vatten             
Matts Phil, Lott 274
E-post: vag.vatten@koloni-skarpnack.se

Värderingsgruppen
Mattias Ljunggren, Lott 167
E-post: vardering@koloni-skarpnack.se

 

Arkiv