En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

På Miljöstationen sorterar vi förpackningar i sex s k fraktioner; glas (ofärgat och färgat), tidningar, plastförpackningar, pappersförpackningar och metall.

Hushållssoporna, det som är kvar när vi källsorterat, läggs i de djupgrävda behållarna utanför Miljöstationen.

Hushållssopor: Moluckerna och miljöstation är öppna mellan 1 maj – 30 september.

Observera att vi inte har sophämtning vintertid.

Läs mer under Miljöstationen och i Miljöboken .

Arkiv