En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Här kommer mer information om fastighetsavgiften för kolonistugor samt länk till hur man anmäler innehav av kolonistuga till Skatteverket:

ANMÄLAN TILL SKATTEVERKET:

https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/fastighetstaxering/deklarerasmahus.4.76a43be412206334b8980001091.html

Arkiv