En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening
Vill du föreslå en förändring eller har du några idéer är du välkommen att maila styrelsen eller lägga brev i lådan vid Klubbhuset, så tar vi upp det till diskussion och omröstning på nästkommande styrelsemöte. Där är vi nio individer med olika bakgrund och syn på saker. När vi tar beslut, som inte alltid kommer att passa alla kolonister har vi i en gemensam diskussion tagit hänsyn till regelverk, stadgar och vad som är bäst för vårt område och flertalet av våra medlemmar. Är du sedan missnöjd med ett beslut kan du lämna en motion till nästkommande årsstämma, så kommer alla då närvarande kolonister att på demokratisk väg rösta fram ett beslut, som samtliga av oss därefter har att rätta oss efter.
Vi i styrelsen är till för att skapa bästa möjliga förutsättningar för oss alla. Sådant som skrivs eller sägs på inofficiella vägar har styrelsen inte möjlighet att behandla.
Du når kontoret och oss alla i styrelsen på koloni.skarp@telia.com. För specifika frågeområden når du också direkt rätt person genom de mailadresser som står i början av matrikeln.
Vänligen, vi i styrelsen
Arkiv