En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2020:

Eva, Lott 307, 070-3389888

Ritva, Lott 307, 070-7461787

Ann, Lott 430, 070-4058694
Tarja, Lott 401, 076-3252727

Miljöombud 2020:
Ann-Charlotte, lott 385, 08-391187

Väg/vatten 2020:
Mattias, lott 387, 072-5342253

Städdagar 2020:

3 maj kl 10.30, vid festplatsen, obligatorisk närvaro

2 aug kl. 10.30, vid 9:ans uthus

20 sept kl 10.30, vid 9:ans uthus

Miljöstation 2020:

Ingen arbetsplikt vid miljöstationen 2020

Städområden:

Omkring uthus 9.

Städning av festplatsen 27 april – 7 juni.

Tillsammans med omr 2, 4, och 7 städa park och grönytor runt

Föreningshuset. Rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

Områdes egen info:

Arkiv