En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2018:

Hans, lott 353
Helena, lott 308

Miljöombud:
Ann-Charlotte, lott 385

Väg/vatten:
Mattias, lott 387

 

Städdagar 2018:

 6 maj kl 10.30
17 juni kl. 10.30
15 juli. kl 10.30
16 sept. kl. 10.30

Miljöstation:

15-16 sept 9-12

Städområden:

Omkring uthus 9.

Städning av festplatsen 17 juni -15 juli.

Tillsammans med omr 2, 4, och 7 städa park och grönytor runt Föreningshuset. Rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

Områdes egen info:

Arkiv