En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2019:

Helena, Lott 308
Åsa, Lott 311
Ritva, Lott 307
Eva, Lott 307

Miljöombud:
Ann-Charlotte, lott 385

Väg/vatten:
Mattias, lott 387

Städdagar 2019:

 5 maj kl 10.30
16 juni kl. 10.30
21 juli. kl 10.30, vid festplatsen
15 sept. kl. 10.30

Miljöstation:

4-5 aug 9-12

Städområden:

Omkring uthus 9.

Städning av festplatsen 15 juli – 18 augusti.

Tillsammans med omr 2, 4, och 7 städa park och grönytor runt Föreningshuset. Rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

Områdes egen info:

Vattenpåsättning

Vattnet sätts på onsdagen den 17 april.

Innan vattenpåsättningen måste alla kolonister stänga av sina vattenkranar och huvudkranen nere vid vägen för att undvika översvämningar.

Om inte detta görs skapas stora problem och vattenpåsättningen kan försenas.

Arkiv