En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2017:

Eva , lott 398
Hans, lott 353
Sophia, lott 312

Miljöombud:

Ann-Charlotte, lott 385

 

Städdagar 2017:

12 maj kl 10.30
27 aug. kl 10.30
24 sept. kl. 10.30

Miljöstation:

 

Städområden:

Omkring uthus 9.

Tillsammans med omr 2, 4, och 7 städa park och grönytor runt Föreningshuset. Rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

Områdes egen info:

Arkiv