En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2019:

Helena, Lott 308
Åsa, Lott 311
Ritva, Lott 307
Eva, Lott 307

Miljöombud:
Ann-Charlotte, lott 385

Väg/vatten:
Mattias, lott 387

Städdagar 2019:

 5 maj kl 10.30
21 juli. kl 10.30, vid festplatsen
15 sept. kl. 10.30

Miljöstation:

4-5 aug 9-12

Städområden:

Omkring uthus 9.

Städning av festplatsen 15 juli – 18 augusti.

Tillsammans med omr 2, 4, och 7 städa park och grönytor runt Föreningshuset. Rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

Områdes egen info:

Arkiv