En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2020:

Birgitta, lott 296
Tina, lott 322
Cina, lott 295
Miljöombud:
Lotta, lott 249
Monica, lott 274
Vattenansvarig
Hans, lott 295
Maskinansvarig
Michel, lott 360

Information område 8 2020:

Som vanligt ska vi hålla våra gemensamma ytor i området välskötta. Ordningen på städdagarna är följande: vi startar med skötsel, avslutar med fika och avprickning samt information från styrelsen.

Det är alltså vid 5 olika tillfällen som gemensamt sköter vårt område, exkl. den vi medverkar vid miljöstationen.

Sista städdagen brukar avslutas med att vi äter Jansons frestelse. Lista med vilka som anmäler sig att göra dessa kommer upp på toalettens anslagstavla.

2020 gäller följande datum:

Lördag 2 maj, 10.00-12.00
Lördag 6 juni, 10.00-12.00
Lördag 4 juli, 10.00-12.00
Lördag 22 augusti, 10.00-12.00
Lördag 19 september, 10.00-12.00

Miljöstationen
Lördag 23 maj kl 09.00-12.00 samt söndagen den 24 maj kl 09.00-12.00 är vårt område hjälpområde vid Miljöstationen. Man ska minst ha deltagit vid tre tillfällen, inkl. miljöstationen.

OBS! Gräset behöver klippas ca var 14:e dag, så vet du att du inte kan medverka ett visst datum kan du istället klippa gräsmattan. Det räknas då som ett arbetspass.

Kontakta Cina för nyckel till förrådet där gräsklipparen står.


Miljöstationen 2020
23 maj o 24 maj, kl 09.00-12.00, då ska vi vara medhjälpare vid miljöstationen.

Städområden:

Omkring uthus 8. Området runt klubbhuset inkl altanen.

Information till område 8:

Städschema för toastädningen 2019

Städdagar 2019

Arkiv