En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2017:

Agneta, lott 301
Birgitta, lott 296
Tina, lott 322
Miljöombud:
Lotta, lott 249
Monica, lott 274
Vattenansvarig
Kalle, lott 340
Maskinansvarig
Michel, lott 360

Information område 8 2017:

Alla ska vara med och arbeta vid minst tre av tillfällena. Varje arbetspass inleds med gemensam samling då uppgifterna fördelas och avslutas med fika, avprickning och info.

Lördag 6 maj, 10-12.30
Lördag 10 juni, 10-12.30
Lördag 15 juli, 10-12.30
Lördag 29 juli, Vi förbereder och njuter sen av en gemensam grillkväll.
Lördag 19 augusti, 10-12.30
Helgen 16-17 september, städdag på lördagen 10-12.30. Efter städning äter vi en gemensam lättare måltid. Område 8 har Miljöstationen både lördag och söndag 9-12. 4 personer behövs till detta. Anmälningslista sätts upp på toaletten.


Miljöstationen
16-17 september

Städområden:

Omkring uthus 8. Området runt klubbhuset inkl altanen.

Information till område 8:

OMRÅDE 8 SÄSONGEN 2017

Arkiv