En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2018:

Agneta, lott 301
Birgitta, lott 296
Tina, lott 322
Miljöombud:
Lotta, lott 249
Monica, lott 274
Vattenansvarig
Kalle, lott 340
Maskinansvarig
Michel, lott 360

Information område 8 2018:

Som vanligt ska vi hålla våra gemensamma ytor i området välskötta, träffas över en fika och få senaste nytt från styrelsen.

Det är alltså vid 6 olika tillfällen som gemensam skötsel förekommer. Varje medlem ska medverka vid minst 3 tillfällen.

2018 gäller följande datum:

Lördag 28 april, 10.00-12.00
Lördag 26 maj, 10.00-12.00
Lördag 30 juni, 10.00-12.00
Grillkväll 21 juli är inställd!
Lördag 28 juli  – städning inställd
Lördag 28 juli – Knytis! kl 17, se anslag på toa och anslagstavlan utanför.
Lördag 1 sep, 10.00-12.00
Lör/sön 1-2 sep , 09.00-12.00 – Miljöstationen
Lördag 22 sep, kl 10.00-12.00

OBS! Gräset behöver klippas ca var 14:e dag. Kan du inte medverka vid städning vissa datum kan du i stället klippa gräset när det passar dig. Räknas som ett arbetspass.

Kontakta Agneta, lott 301 för nyckel.
Tel: 070-679 06 31.


Miljöstationen
1-2 september, kl 09.00-12.00 då ansvarar vi för miljöstationen.

Städområden:

Omkring uthus 8. Området runt klubbhuset inkl altanen.

Information till område 8:

Schema för toastädning 2018

Område 8 säsongen 2018

OMRÅDE 8 SÄSONGEN 2017

Arkiv