En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening
 
Områdesrepresentanter 2020:
Birgitta Söderkvist, lott 279, 070-377 71 89
Birgitta Nordström, lott 293, 070-246 44 09
Ingela Sandgren, lott 246, 076-113 26 86
 
Kassör:
Ingela Sandgren, lott 246, tfn 076-113 26 86
 
Miljöombud:
Anna-Lena Nilsson, lott 334, tfn 070-407 23 32
Britta Waller, lott 361, tfn 076-631 65 53
 
Vattenansvarig:
Jorma Nyman, lott 369, tfn 070-740 12 94
 

Städdagar 2020:

13 juni kl.10.00*
11 juli kl.10.00*

15 aug kl 10.00
12 sept kl.10.00

*obligatoriska.

Se städschema nedan, nedanför kartan.

Miljöstation 2020:

Ingen arbetsplikt vid miljöstationen 2020

Städområden:

Omkring uthus 7

Tillsammans med omr 2, 4, och 9 städa park och grönytor runt Föreningshus, rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

Områdes egen info: 

Arkiv