Områdesrepresentanter 2021:

Brita Swahn, lott 522, Tel 070 458 43 47
Carina Hartzell, lott 529, Tel 073 346 83 29
Sanne Diamantakidou, lott 510, Tel 076 831 48 80
Maino Hartzell, lott 511, Tel 070 847 78 58

Miljöombud 2021:

Iréne Engstrand, lott 552, Tel 070 267 01 76

Vattenansvarig 2021:
Bennet Wermelin,  lott 526, Tel 070 499 56 54

Städdagar 2021

Information och städning klockan 10.30

8 maj

12 juni

14 augusti

18 september

Ta med redskap och ett glatt humör!

Miljöstation 2021: 

Lörd 24 apr kl 09.00-12.00

Sönd 25 apr kl 09.00-12.00

Städområden:

1.Runt vårt uthus.
2.Vid vår sida av miljöstationen gräsyta.
3.Buskage, gräsyta vid sidan av väg utmed lotterna 140-141.
4. Gräsyta, buskar mellan parkeringsstaket och väg utmed lotterna 532-534.

 

2021 ÅRS STÄDSCHEMA PUBLICERAS SENAST V16

      Område 6, 2021
Kontrollera och vid behov städa dagligen toaletter och pissoar.
Vecka Datum