En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter 2020:

Brita, lott 522
Carina, lott 529
Sirkka, lott 554
Malin, lott 535

Miljöombud 2019:

Irene, lott 552

Vattenansvarig 2019:
Bennet,  lott 526

Städdagar 2020

9 maj kl 10.30
13 jun kl 10.30
15 aug kl 10.30
12 sep kl 10.30

Medtag redskap och ett glatt humör!

 

Miljöstation 2020: 

Ingen arbetsplikt vid miljöstationen 2020

Städområden:

 

1.Runt vårt uthus.
2.Vid vår sida av miljöstationen gräsyta.
3.Buskage, gräsyta vid sidan av väg utmed lotterna 140-141.
4. Gräsyta, buskar mellan parkeringsstaket och väg utmed lotterna 532-534.

 

Områdes egen info:  SE STÄDSCHEMA NEDAN!

Arkiv