En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter 2018:

Pertti, lott 525
Kalle, lott 553
Camilla, lott 547
Björn, lott 548

Miljöombud:

Anna-Maija, lott 525

Vattenansvarig:
Bennet,  lott 526

Städdagar 2018

12 maj kl. 10.30
9 jun kl. 10.30
04 aug kl. 10.30
22 sep kl. 10.30

 Miljöstation 2018:

4-5 augusti
kl. 09.00-12.00

Städområden:

1.Runt vårt uthus.
2.Vid vår sida av miljöstationen gräsyta.
3.Buskage, gräsyta vid sidan av väg utmed lotterna 140-141.
4. Gräsyta, buskar mellan parkeringsstaket och väg utmed lotterna 532-534.

Områdes egen info: Städschema 2018

Arkiv