En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter 2020:

Brita, lott 522
Carina, lott 529
Sirkka, lott 554
Malin, lott 535

Miljöombud 2019:

Irene, lott 552

Vattenansvarig 2019:
Bennet,  lott 526

Städdagar 2020

9 maj kl 10.30
13 jun kl 10.30
15 aug kl 10.30
12 sep kl 10.30

Medtag redskap och ett glatt humör!

 

Miljöstation 2020: 

Ingen arbetsplikt vid miljöstationen 2020

Städområden:

 

1.Runt vårt uthus.
2.Vid vår sida av miljöstationen gräsyta.
3.Buskage, gräsyta vid sidan av väg utmed lotterna 140-141.
4. Gräsyta, buskar mellan parkeringsstaket och väg utmed lotterna 532-534.

 

Områdes egen info:  SE STÄDSCHEMA NEDAN!

Efter beslut att toaletterna under säsong 2020 städas av de som använder toaletterna har städschemat gjorts om. Detta gäller från vecka 22. Nytt är att varje kolonist nu fått två städveckor denna säsong istället för två. Kontakta områdesansvariga vid frågor.

Arkiv