En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter 2019:

Malin, lott 535
Sirkka, lott 534
Camilla, lott 547
Björn, lott 548

Miljöombud:

Irene, lott 552

Vattenansvarig:
Bennet,  lott 526

Städdagar 2019

11 maj kl 10.30
15 jun kl 10.30
17 aug kl 10.30
14 sep kl 10.30

t

Miljöstation 2019: 25-26 maj
kl. 09.00-12.00
Städområden:

1.Runt vårt uthus.
2.Vid vår sida av miljöstationen gräsyta.
3.Buskage, gräsyta vid sidan av väg utmed lotterna 140-141.
4. Gräsyta, buskar mellan parkeringsstaket och väg utmed lotterna 532-534.

Områdes egen info:

Arkiv