En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

 

Områdesrepresentanter  2020:

Maria Byström, lott 84, 073-7278232

Heidi Gavelfält, lott 85, 070-9948787

Ulla Öqvist, lott 86, 070-4884290

Miljöombud:

Gabriella Ljung, lott 187, 070-8104577

Väg- och vattenansvarig:

Per Cederholm, lott 195, 070-3103884

Städdagar 2019:

11 maj kl. 9-12
Obs tiden!

8 juni kl 10-12

3 aug kl 10-12

14 sep kl 10-12

 

Miljöstation:

11-12 maj
kl. 09.00-12.00

Vi träffas kl 09.00 för att bestämma vilka som deltar där.

Städområden:

Omkring uthus 5.

Lekpark, parkyta.

Områdets egen info:

Arkiv