En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2017: 

Nina, lott 200
Solveig , lott 150
Eivor, lott 9
Cathrine, lott 184

Miljöombud:

Maria, lott 149 Lars, lott 202

Städdagar 2017:

13 maj kl. 10.00
10 juni kl. 10.00
5 augusti kl. 10.00
16 september kl. 10.00

Miljöstation:

10-11 juni
kl. 09.00-12.00

Städområden:

Omkring uthus 4.

Tillsammans med omr 2, 7, och 9 städa park och grönytor runt Föreningshus, rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

Områdes egen info:
Städlista område 4 2017

Arkiv