En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2020: 

Gunilla Persson, lott 94, 0704-913 126
Jenny Henriksson, lott 81, 076-1058870
Lotta Hagström, lott 149, 070-1720 15 67           Maria Hagström-Wahlberg, lott 149, 070-7520 70 14              Caroline Westerfalk, lott 229, 070-735 57 91

Miljöombud:

Cathrine Ardin, lott 184

Vattenansvariga:

Lasse Andersson, lott 150 Billan Mark, lott 182

Städdagar 2020:

13 juni är inställt. Det blir städmånad även i juni och juli, se anslagstavlan för information.

15 augusti kl. 10.00
19 september kl. 10.00

Miljöstation 2020:

Ingen arbetsplikt vid miljöstationen 2020

Städområden:

Omkring uthus 4.

Tillsammans med omr 2, 7, och 9 städa park och grönytor runt Föreningshus, rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

Områdes egen info:
Städlista område 4 2020
Arkiv