En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2018: 

Nina, lott 200
Billan, lott 182
Elisabeth, lott 148
Cathrine, lott 184

Miljöombud:

Maria, lott 149

Städdagar 2017:

13 maj kl. 10.00
10 juni kl. 10.00
5 augusti kl. 10.00
16 september kl. 10.00

Miljöstation:

26-27 maj
kl. 09.00-12.00

Städområden:

Omkring uthus 4.

Tillsammans med omr 2, 7, och 9 städa park och grönytor runt Föreningshus, rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

Områdes egen info:
Städlista område 4 2017

Arkiv