En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2019: 

Billan, lott 182
Elisabeth, lott 148
Caroline, lott 229
Maria och Lotta, lott 149

Miljöombud:

Cathrine, lott 184

Städdagar 2019:

27 april kl. 10.00
15 juni kl. 10.00
3 augusti kl. 10.00
21 september kl. 10.00

Miljöstation:

27-28 april
kl. 09.00-12.00

Städområden:

Omkring uthus 4.

Tillsammans med omr 2, 7, och 9 städa park och grönytor runt Föreningshus, rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

Områdes egen info:
Städlista område 4 2019

Arkiv