En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2017:

Erik, lott 107
Naimi, lott 123
Eva, lott 69

Miljöombud:

Ulla, lott 155

 

Städdagar 2017:

kl 10.00-12.00

13 maj
17 juni
12 augusti
16 september

Miljöstation:

 27-28 maj
kl. 09.00 – 12.00

Städområden:

Omkring uthus 3 och stora parkeringen infart 1, Eric Cronsioes väg.


Områdes egen info:

Arkiv