En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2018:

Rickard, lott 213
Kerstin, lott 208
Cecilia, lott 390
Mahmoud, lott 389

Miljöombud:
Helena, lott 265

Vattenansvarig:
Jimmy, lott 168

Städdagar 2017:

 31 april kl 10.00
11 jun kl 10.00
6 aug kl 10.00
24 sep kl 10.00

Utebliven närvaro debiteras enligt medlemsmatrikeln.

Efter städningen blir det fika med tilltugg. Barnen får saft.

 

Miljöstationen:

28-29 april
kl. 09.00-12.00

Städområden:

Omkring uthus 2

Tillsammans med omr 4, 7, och 9 städa park och grönytor runt Föreningshus, rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

Områdes egen info: Städdagar 2017

Arkiv