En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2018:

Rickard, lott 213
Kerstin, lott 208
Cecilia, lott 390
Mahmoud, lott 389

Miljöombud:
Helena, lott 265

Vattenansvarig:
Jimmy, lott 168

Städdagar 2018:

12 maj kl 10.00
10 jun kl 10.00
4 aug kl 10.00
30 sep kl 10.00

Utebliven närvaro debiteras enligt medlemsmatrikeln.

Utebliven närvaro vid ett av de tre första städdagarna debiteras inte.

Efter städningen blir det fika med tilltugg.

 

Miljöstationen:

28-29 april
kl. 09.00-12.00

Städområden:

Omkring uthus 2

Tillsammans med omr 4, 7, och 9 städa park och grönytor runt Föreningshus, rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

Områdes egen info: Städlista 2018

Arkiv