En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2020:

Helena, lott 265
Håkan, lott 264
Lena, lott 168, 073 705 50 71
Fidelia, lott 211, 070-764 02 18

Miljöombud:

Patrik, lott 179

Kicki, lott 171

Vattenansvarig:
Jimmy, lott 168

Städdagar 2020:

2 maj kl 10.00
7 jun kl 10.00
1 aug kl 10.00
20 sep kl 10.00

Närvaron är obligatorisk 3 av 4 städdagar. Utebliven närvaro debiteras enligt medlemsmatrikeln.

Information förmedlas från styrelsen. Vi diskuterar vidare och utbyter erfarenheter. Varmt välkomna!

 

Miljöstationen 2020:

Ingen arbetsplikt vid miljöstationen 2020

Städområden:

Vid uthus 2 hela säsongen.

Städning vid festplatsen och omgivande park med gröna ytor v29-34, se arbetsschema.

Områdes egen info: Städlista 2020

Arkiv