En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2017:

Lena, lott 168
Mattias, lott 167
Marianne, lott 161
Mahmoud, lott 389

Miljöombud:
Patrik, lott 170
Kicki, lott 171

Vattenansvarig:
Jimmy, lott 168

Städdagar 2017:

 31 april kl 10.00
11 jun kl 10.00
6 aug kl 10.00
24 sep kl 10.00

Utebliven närvaro debiteras enligt medlemsmatrikeln.

Efter städningen blir det fika med tilltugg. Barnen får saft.

 

Miljöstationen:

13-14 maj
kl. 09.00-12.00

Städområden:

Omkring uthus 2

Tillsammans med omr 4, 7, och 9 städa park och grönytor runt Föreningshus, rensa rännor och tak på Föreningshuset, vår och höst.

Områdes egen info: Städdagar 2017

Arkiv