En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2019:

Rickard, lott 213
Kerstin, lott 208
Cecilia, lott 390
Fidelia, lott 211

Miljöombud:
Helena, lott 265

Vattenansvarig:
Jimmy, lott 168

Städdagar 2019:

 4 maj kl 10.00
Festplatsen
9 jun kl 10.00
3 aug kl 10.00
22 sep kl 10.00

Närvaron är obligatorisk. Utebliven närvaro debiteras enligt medlemsmatrikeln.

Utebliven närvaro vid ett av de tre sista städdagar debiteras däremot inte.

Efter städning ges och tas emot information. Vi bjuder på fika med med tilltugg. Varmt välkomna!

 

Miljöstationen:

 

Städområden:

Omkring uthus 2

Städning av festplatsen och omgivande park med gröna ytor vår och höst tillsammans med område 4, 7 och 9.

Områdes egen info: Städlista 2019

Arkiv