En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter
2019:
Britt-Mari, lott 479
Paula, lott 480
Monica, lott 461
Lars, lott 478

Miljöombud:
Thomas L , lott 498

Vattenansvarig:
Rune, lott 443

Städdagar 2019:

  4 maj kl. 10.00
15 juni kl. 10.00
13 juli kl. 10.00
17 augusti kl. 10.00
28 september kl. 10.00

Se info nedan.

Miljöstation:

31 augusti
kl. 09.00-12.00
1 september
kl. 09.00-12.00

Städområden:

Omkring uthus 11

Skogsdunge inom området och parken runt uthus 11

Områdets egen info :

Toastädning 2019

Städdagar område 11, 2019

Arkiv