En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter
2017:
Inga-Lill, lott 441
Helena, lott 507
Rune, lott 443

Miljöombud:
Thomas L , lott 498
Solveig, lott 460

Vattenansvarig:
Rune, lott 443

Ekonomiansvarig:
Helena, lott 507

 

Städdagar 2017:

  7 maj kl. 10.00
4 Juni kl. 10.00
2 juli kl. 10.00
30 juli kl. 10.00
27 augusti kl. 10.00
24 september kl. 10.00

Se info nedan.

Miljöstation:

23-24 september
kl. 09.00-12.00

Städområden:

Omkring uthus 11

Skogsdunge inom området och parken runt uthus 11

Områdets egen info :

Toastädning 2017

Städdagar område 11 2017

Arkiv