En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter: 2019

Gunnel, lott 410
Hasse, lott 445
Tove, lott 415
Linda-Marie, lott 450

Miljöombud:
Karl-Erik, lott 420

Vatten:
Karl-Erik, lott 420

Städdagar 2019:

Obligatoriska dagar:
5 maj kl. 10.00
22 sep kl 10.00

Valfri:
16 juni kl. 10.00
18 aug kl. 10.00

Miljöstation:

17-18 augusti
09.00-12.00

Städområden:

Omkring uthus 10

P-platser och vissa ”allmänningar” enl specifikation.

Områdets egen info:

Arkiv