En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter: 2019

Gunnel, lott 410
Hasse, lott 445
Tove, lott 415
Linda-Marie, lott 450

Miljöombud:
Karl-Erik, lott 420

Vatten:
Karl-Erik, lott 420
Patrik, lott 470

Städdagar 2019:

Obligatoriska dagar:
5 maj kl. 10.00
22 sep kl 10.00

Valfri:
16 juni kl. 10.00
18 aug kl. 10.00

Miljöstation:

17-18 augusti
09.00-12.00

Städområden:

Omkring uthus 10

P-platser och vissa ”allmänningar” enl specifikation.

Områdets egen info:

Vattenpåsättning

Vattnet sätts på onsdagen den 17 april.

Innan vattenpåsättningen måste alla kolonister stänga av sina vattenkranar och huvudkranen nere vid vägen för att undvika översvämningar.

Om inte detta görs skapas stora problem och vattenpåsättningen kan försenas.

Arkiv