En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter: 2018

Gunnel, lott 410
Carin, lott 447
Tove, lott 415
Linda-Marie, lott 450

Miljöombud:

Karl-Erik, lott 414

 

Städdagar 2017:

Obligatoriska dagar:
7 maj kl. 10.00
24 sep kl 10.00

En av dessa tre:
11 juni kl. 10.00
23 juli kl. 10.00
27 aug kl. 10.00

Miljöstation:

22-23 sept.
09.00-12.00

Städområden:

Omkring uthus 10

P-platser och vissa ”allmänningar” enl specifikation.

Områdets egen info:

Arkiv