En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter: 2020

Hasse Larsen, lott 445, 070-280 22 66
Linda-Marie Brändström, lott 450, 073-618 21 39 Brita Zellhann, lott 449

Miljöombud:
Karl-Erik Lidberg, lott 420, 073-917 12 31

Vatten:
Karl-Erik Lidberg, lott 420, 073-917 12 31

Städdagar 2020:

Obligatoriska dagar:
10 maj kl. 10.00
20 sep kl 10.00

Valfria dagar:
14 jun kl. 10.00
23 aug kl. 10.00

Miljöstation 2020:

Ingen arbetsplikt vid miljöstationen 2020

Städområden:

Omkring uthus 10

P-platser och vissa ”allmänningar” enl specifikation.

Områdets egen info:

Arkiv