En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2018:
Ann-Katrin, lott 23
Margaretha, lott 38
Ingrid, lott 109

Miljöombud:

Ingrid, lott 109

Städdagar 2017:

13 maj kl. 10.00
10 jun kl. 10.00
5 aug kl. 10.00
16 sep kl.10.00

Miljöstationen:

29-30 april
kl. 09.00-12.00

Städområden

Omkring uthus 1

Parkyta inkl boulebana

Områdets egen info: Städdagar 2017Toalettstädning 2017

Arkiv