En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Områdesrepresentanter  2019:
Ann-Katrin, lott 23
Margaretha, lott 38
Ingrid, lott 109

Miljöombud:

Ingrid, lott 109

Städdagar 2019:

11 maj kl. 10.00
15 jun kl. 10.00
3 aug kl. 10.00
14 sep kl.10.00

Miljöstationen:

14-15 september

Bemanning 2019

Städområden

Omkring uthus 1

Parkyta inkl boulebana

Områdets egen info: Städdagar 2019, Toalettstädning 2019

Arkiv