REGLER FÖR BYGGNATION INOM KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN SKARPNÄCK

Kontakta alltid byggansvariga innan ni påbörjar byggnation/installation.

Önskemål om ROT-intyg mailar du till bygg@koloni-skarpnack.se 

 

Åtgärder som alltid kräver bygglov från Stadsbyggnadskontoret:

 • Bygga ny stuga (stuga högst 26 m2, nockhöjd 350 cm, taklisthöjd 220 cm).
 • Förråd 5 m2, underordnat stugans höjd.
 • Trädäck sammanbyggd med huset benämnes Altan och är ur lovsammanhang samma sak.
 • Altan/trädäck får ha en maxyta på 15 m2
 • Öppen veranda, max 8 m2. Verandan skall vara av lättare slag och underordna sig stugans höjd.
 • Installera eldstad – kräver endast bygganmälan till föreningen respektive Stadsbyggnadskontoret.
 • Bygga mur högre än 0,5 m.
 • Rivning av stuga eller förråd kräver alltid en rivningsanmälan samt foto av rivningsobjektet
 • Växthus höjd >1,5 m (räknas in i totala byggytan).
 • Solfångare över 2 m2

Handlingar som krävs vid ansökan om bygglov:

 • Korrekt ifylld ansökan till Stadsbyggnadskontoret (kontrolleras av föreningens byggansvariga som vid godkännande skickar till Stadsbyggnadskontoret).
 • Orienteringsplan med aktuell lott inritad. Behöver ej vara skalenlig.
 • Situationsplan (takplan) skala 1:400, måttsatt, blankt A4-papper, avstånd till grannar måttsatt, alla byggnader på lotten redovisade och måttsatta, markera vad som ska byggas nytt. Norrpil ska finnas med.
 • Ritning av fasader, sektion av aktuell byggnad, skala 1:100, måttsatt blankt A4-papper (ritningar ska lämnas in i 3 (tre) exemplar).
 • Kontrollplan
 • Teknisk beskrivning
 • Grannars skriftliga godkännande vid byggnation närmare än 4,5 m från tomtgräns.

Åtgärder som kräver föreningens tillstånd, men inte bygglov från Stadsbyggnadskontoret.

 • Uppföra pergola (spjälställning för växter). Ev. taktäckning får inte vara permanent.
 • Måla om fasad, renovera tak/fasad. Prata med byggansvariga om färg och kulörval.
 • Solfångare max 2 m2.
 • Staket/plank högst 1,1 m ovan mark.

Tillstånd från föreningen, närmaste grannar samt Miljöförvaltningen.

 • Separett, mulltoa, septiktank samt el-toa.

Blanketter.

 • Blanketter och ansökningshandlingar finns på vår expedition samt på stockholm.se.
 • Ansökan om förändring av kolonilott finns på vår hemsida.

Föreningens godkännande krävs alltid innan något arbete påbörjas.

AVGIFT FÖR ÄRENDEN SOM SKA SÄNDAS TILL STADSBYGGNADSKONTORET ÄR 500 KR, VILKET BETALAS I FÖRVÄG TILL FÖRENINGENS BG 579-5497. Uppge ”Bygg” på betalningen”.