En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Styrelsen har ordet

Ewa Sangert skriver:

Vi är redan mitten av juli och kolonisäsongen har officiellt varit igång i 76 dagar (från 1 maj).

Att det skulle bli andra förutsättningar för den här säsongen visste vi från start, men så här i mitten av sommaren kan vi ändå konstatera att säsongen i stort rullat på bra. Studiegruppen har kunnat fullfölja några uppskattade arrangemang som t ex sommaryoga, Qigong och besök med rundvandring på Trädgårdshuset. Områdena har hittat lösningar för att hålla igång städning av våra gemensamma toaletter och omvårdnad kring föreningens allmänna utrymmen och det odlas och rensas på lotterna för fullt.

Styrelsen fortsätter sitt arbete under hela året och i veckan samlades vi till ytterligare ett sammanträde. Vi startade med att packa postutskicket av fakturor för arrendet. Det brevet brukar också innehålla en kallelse till sommarmötet, men det är ju efter omständigheterna inställt i år. Istället följer nummer 3 av medlemsinformationsbladet med i brevet tillsammans med en information gällande de byggregler som gäller från föreningen och från staden.

Sammanträdet inleddes med ett samtal mellan styrelsen och föreningens valberedning. Valberedningen har nu startat sitt arbete inför kommande årsmöte och kommer att informera om sitt arbete och nomineringsförfarandet via föreningens webbsida. Valberedningen kan du lättast komma i kontakt med via valberedningen@koloni-skarpnack.se 

Styrelsen diskuterade vidare kring parkeringen på området. Föreningen har haft kontakt med Stadsdelsförvaltningen angående vårt önskemål om att anlägga P-platser efter Rödlöksvägen i skogsdungen. Stadsdelsförvaltningen har efter det meddelat att det är förbjudet att parkera i skogsbryn och på gräsytor som är stadens parkmark. Vi som förening är ålagda att vårda de naturområden som finns inom koloniområdet på uppdrag av staden. Varje naturområde är unikt på sitt sätt och kan inte ersättas. De områden som berörs hittills är: skogsdungen på Rödlöksvägen, eken på Rödlöksvägen, Skogsbrynet på Eric Cronsioes väg, vid uthus 10, gräsmattan vid lekplatsen på Skarpnäcks koloniväg, skogsdungen på Cox Pomona-vägen och i backen vid festplatsen. Föreningen kommer att sätta upp skyltar där det förekommer parkering på parkytor och senare förbereds även utplacering av parkeringshinder vid berörda platser.

Styrelsen beslöt att godkänna offerten gällande att sätta in en ny ventilation i duschen. Arbetet kommer att påbörjas så snart anlitad hantverkare har tid. Information om vilken period duschen kommer att vara stängd kommer ut snarast möjligt både på hemsidan och på anslagstavlan vid klubbhuset.  

Det kommer komma ny sand till sandlådan uppe vid lekplatsen beslutades också om.

Studiegruppen kommer tillfrågas om de har möjlighet att göra ett urval av föreningens historiska material för att publicera på föreningens hemsida.

Har du som medlem någon historia du vill berätta från din tid som kolonist på området vill styrelsen gärna få ta del av den. Det behöver inte vara en lång berättelse utan bara några rader om vad du har för minnen från livet som kolonist. Det skulle vara väldigt roligt att få exempel från både nya och äldre kolonister vad som är era bästa minnen. Skicka in dina rader till styrelsen@koloni-skarpnack.se eller lägg i brevlådan vid kontoret. Kanske blir ditt bidrag publicerat på hemsidan, i årsberättelsen eller i matrikeln.

Styrelsen fick rapport om att hittills under säsongen har 13 värderingar av kolonilotter genomförts och 9 st återstår så här långt. Kopplat till det kan vi informera om att intresselistan sedan 1 maj fått 169 nya sökanden och föreningens intresselista består idag av totalt 877 personer. Roligt att odlingsintresset finns hos så många och likaså drömmen om en egen kolonilott.  Som förening är vårt mål förstås att alla lotter ska skötas väl och idag har vi några lotter som inte sköts vilket är tråkigt när det är så många som drömmer om att få ta hand om en lott

Min eget odlingsintresse stavas just nu gurka. Då alla mina frön kom upp så snällt i början av säsongen kan jag nu konstatera att nio högproducerande gurkplantor är i mesta laget. Har i dagsläget 15 stora gurkor i kylskåpet plus flera på tillväxt. Googlar därför nu runt på olika möjligheter att använda gurka på olika sätt. I eftermiddag blir det till exempel egen variant av Bostongurka. Visste du förresten att man kan steka gurka? Det ska bli en överraskande smakrik grönsaksrätt med hjälp av kapris och smör. Ett annorlunda och gott tillbehör till t ex ugnsbakad lax eller grillat. Ett annat tips är gratinerad gurka fylld med fetaost, crème fraiche och vitlök. Det ska vara perfekt som tillbehör till grillat eller stekt kött, fisk eller grönsaker. Jag har ett roligt arbete med att ta hand om skörden och kommer nog inte behöva köpa gurka i affären på länge.

Vänliga hälsningar:

Ewa Sangert

odlings och fruktträdsansvarig

Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck

I kväll har vi haft årets andra givande möte med våra områdesrepresentanter. Fokus låg på årsmötet, men vi tog också upp många andra punkter. Mer info kommer snart från era OmRep.

Medlemsinformationen nedan finns även snart på era anslagstavlor.

En resumé av årsmötesprotokollet finner du under /Om oss/Årsmöten.

Ewa Sangert skriver:

Jag är nog inte ensam om – den sedan ganska lång tid tillbaka – stadiga kvällsrutinen att bära in alla frösådder från balkongen in till värmen i köket. Över natten hann gurkplantan till och med snurra sina trådar runt köksskåpets handtag. Ett slags nödrop om att det verkligen är dags för utplantering till växthuset. Det är ju långt ifrån första gången den ljuvliga tiden mellan hägg och syren mixas med snöblandat regn som sedan byts till den vackraste av vårhimmel. Den friska doften av vårens grönska, som stolt sträcker på sig igen när solen tittar fram.

Våren är ändå sig lik i en annars ganska overklig tid med pandemi och fysisk distansering.

Kolonisäsongen är igång och det är också något som vi alla är glada över.

Styrelsen har nyligen skickat ut informationen om att årets årsmöte genomförs via poströstning istället för att vi träffas. Det är en ny lösning och vi i styrelsen är väl medvetna om att det kan väcka en del frågor kring hur det egentligen ska fungera. Det mesta kring processen finns beskrivet i följebrevet som gick ut tillsammans med röstsedeln. Samma material som i utskicket finns också att ladda ner från föreningens hemsida. Har du några frågor är du alltid välkommen att skicka ett mail till styrelsen@koloni-skarpnack.se så ska vi svara och reda ut eventuella oklarheter på bästa sätt.

Kommentarer som redan kommit in är att årsmötesmaterialet saknas i utskicket med röstsedeln. Årsmötesmaterialet skickades ut via post till alla medlemmar den 3 mars. Det är det materialet som poströstningen utgår ifrån. Vi räknar med att då årsmötet inte genomförts ännu har du kvar materialet. Årsmötesmaterialet tillsammans med underlaget kring poströstningen ger dig den information som krävs för att kunna fatta beslut genom poströstning. Saknar du årsmötesmaterialet finns det möjlighet att få det digitalt om du mailar till styrelsen@koloni-skarpnack.se

För att röstsedeln ska vara giltig behöver den vara underskriven av dig. Eftersom röstsedeln också innehåller valärenden med personnamn kommer röstsedeln att anonymiseras innan vi går vidare och sammanställer inkomna röster till de olika förtroendeuppdragen. Anonymiseringen kommer att ske av två helt externa personer som inte är med i föreningen. Först efter det kommer styrelsen och föreningens revisorer ta del av innehållet från röstsedlarna för att sammanställa resultatet.

Eftersom vi vill göra röstningen så tillgänglig som möjligt för dig att delta i tar vi också emot röstsedlar via mailadressen medlemssvar@koloni-skarpnack.se. Dessa röstsedlar kommer också att anonymiseras, men i och med att de inte kommer i slutet kuvert rekommenderar vi att du i första hand nyttjar svarskuvertet som skickades med i utskicket. Svarskuvertet kan du kostnadsfritt lägga på postlådan eller i brevlådan vid kontoret.

Röstsedeln ska vara föreningen tillhanda senast den 26 maj. Resultatet av årsmötet kommer att redovisas i mitten av juni.  

Hälsningar från oss i styrelsen

Vi var fler än 200 kolonister som samlades förra söndagen till ett vad vi själva såg som ett välkomponerat möte i god anda. Det kändes fint med frågestunden, att vi alla fick ventilera oss och avge en hel del vettiga synpunkter.

Gästföreläsaren Ulrikas inslag verkar ha uppskattats mycket och flera köpte boken av henne.

GDPR verkade vi klara ut, vi har drygt 150 inkomna godkännanden så här långt – så det blir en matrikel 2020! Skriv till oss om du har funderingar om blanketten.

Tisdagen därpå hade vi styrelsemöte igen, då vi även diskuterade all input från er från sommarmötet. Vissa frågor kunde vi behandla direkt medan andra frågor kräver förberedelser eller behandlas i arbetsgrupper. Vid områdesrepresentantmötet 13 augusti förmedlade vi en del av svaren, som därefter förs vidare till er alla.

På Sommarträffen berättade vi också att den organiserade höstmarknaden ställs in i år på grund av bristande i intresse från leverantörer. Dock är det i vanlig ordning plant- och fröbyte samma dag, lördag 31 augusti, som arrangeras av Studiegruppen. 

Glöm inte vår ordförandes uppmaning att gärna komma förbi kontoret för småprat under öppettiderna. Vi har tid för det och vi finns till för er.

Tack alla ni som slöt upp till Sommarträffen. Det kändes fint att blicka ut över er alla.

Själv tycker jag, Erik, att det är stimulerande och kul att jobba i styrelsen. Under mina första 17 år som kolonist kunde jag inte ana det! (Liten uppmaning där: Anmäl gärna intresse till valberedningen. Alla har vi något att bidra med.)

I styrelsen försöker vi vara så aktiva som möjligt i de ärenden som behandlas och beslut som tas. Vi har en fin sammansättning, nu liksom i förra årets styrelse. Längre tillbaka än så vet jag ingenting om. 

Nu har jag inte mer tid, för jag ska ut och plocka av de sista krusbären i min trädgård innan de äts av andra och/eller faller till marken.

/Erik Andersson

Ewa Sangert skriver:

Sommaren stod lite på paus kändes det som efter en kraftig regnskur och ingen sol i sikte, och då passade det bra att avsätta kvällen för ett nytt styrelsesammanträde. Vi började med en rapportrunda från de olika ansvarsområdena och arbetsgrupper som finns inom föreningen.

Styrelsen fick information kring problemen med att få molokerna tömda, trots intensiva påtryckningar från föreningen på leverantören. Till slut skedde tömning, men det krävde många extra telefonsamtal och extra arbete med att lösa det mest akuta med extra sopkärl. 

Tyvärr har vi fått besked om att den mittersta moloken är trasig och därför inte gått att tömma ännu. Vi arbetar vidare med att hitta en lösning så vi får även den tömd snarast möjligt. Tack till alla kolonister för visad förståelse och att inga soppåsar blivit lämnade utanför molokerna.

Från fritidsgruppen rapporterades att arrangemanget Barnens dag hade gått väldigt bra med många som hjälpt till att hålla i trådarna. En mycket uppskattad aktivitet av alla som deltog.

Nästa ämne som diskuterades var om föreningen har några regler från staden som vi behöver ta hänsyn till när det gäller initiativ kring att skapa en äng på en del av kolonilotten. Generellt tycker styrelsen att det är ett gott initiativ att anlägga en liten del av trädgården som äng för att främja livsvillkoren för våra viktiga insekter , men det bör vara en tydligt  mindre begränsad yta av gräsmattan. I ordningsreglernas punkt 4 står att ”Den upplåtna lotten ska skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck.” och det är ju något att ta hänsyn till när det gäller att anlägga en liten äng. På en ängsyta frodas även lätt ett stort antal olika ogräs och det är ju inget vi önskar ska spridas frön från över koloniområdet.

Några exempel på bra växter för bin och andra pollinatörer som förstås fungerar lika bra i en rabatt som på en ängsyta är (ett- och tvååriga växter) Bondböna, Bovete, Dill, Honungsfacelia, Koriander, Kornvallmo, Kungsljus, Malvor, Ringblomma, Rudbeckia och Solros. (Fleråriga växter) Anisisop, Blodnäva, Blå bolltistel, Blågull, Fingerborgsblomma, Kantnepeta, Kärleksört, Libbsticka, Prästkrage, Stjärnflocka och Stockros. En mer omfattande växtförteckning som pollinatörerna uppskattar finns att läsa på Naturskyddsföreningens hemsida.

Den 4 aug kl.13.00 är det dags för det årliga sommarträffen vid festplatsen. Vi diskuterade vilka frågor som kan var bra att informera om och hur vi lägger upp arrangemanget praktiskt. Vi har även bjudit in trädgårdsskribenten Ulrika Flodin Furas som berättar om sin nya bok som handlar om stadsodlingens historia.

Det har inkommit en del frågor kring den samtyckesblankett med anledning av GDPR-lagstiftningen och det kommer vi att ta upp och förklara hur styrelsen har tänkt kring den fortsatta hanteringen. Flera har bland annat undrat varför vi frågar efter e-postadress men inte telefonnummer. Den beror på att föreningen redan idag har  personuppgifter (inklusive telefonnummer) i vårt medlemsregister, men vi saknar uppgifter om mejladresser. Tanken med att samla in dessa är för att underlätta kommunikation från styrelsen till föreningens medlemmar och på sikt kunna minska vårt behov av att göra utskick via posten. Mejladresserna kommer inte att publiceras i medlemsmatrikeln. Mer om detta kommer på sommarträffen, så glöm inte att notera den i kalendern.

Den 25 och 26 augusti är det dags för de årliga informationsträffarna för de som står i intressekön för att få möjlighet att få bli en kolonist i vår förening. Styrelsen har beslutat att fortsätta med det uppskattade inslaget att de som deltar även ska få titta in i trädgården hos någon av våra nuvarande kolonister. Vill du visa din trädgård för intresselistan i slutet av augusti, meddela intresset till någon i styrelsen under sommarträffen eller till koloni.skarp@telia.com.

Ewa Sangert skriver:

Förra tisdagen var det åter dags för styrelsesammanträde, då kolonisäsongen kommit i gång fullt ut. Sammanträdet inleddes med en rapport från föreningens midsommarfirande som område 2 och 3 var ansvariga för i år. Vi kunde glädjande nog konstatera att föreningens firande är en angelägenhet för väldigt många människor även utanför vårt koloniområde. I strålande sol blev gräsmattan vid festplatsen snabbt full av både gamla och unga picknickande midsommarfirare. På dansbanan var det stundtals så trångt att dansen runt den vackra midsommarstången fick gå lite extra långsamt för att alla skulle kunna vara med. Stort tack till kolonisterna i område 2 och 3 för ett fint arrangemang och värdskap. Firandet gav ett positivt ekonomiskt resultat och ändå kunde en hel del varor lämnas vidare till arrangörerna av nästa arrangemang som är Barnens dag.

Styrelsen fick en rapport från miljöstationen som även detta år nyttjades flitigt under midsommarhelgen och alla kärlen fylldes snabbt. Ett extra tack till er som hörsammade uppmaningen att avvakta några dagar efter helgen med att lämna sopor, så kärlen hann tömmas. Som miljöcertifierad förening vill vi dock skicka med uppmaningen att vi alla försöker bli bättre på att ta hand det som ger pant. Ansvariga för miljöstationen kan alltför ofta konstatera att pantburkar och flaskor ligger i de ordinarie kärlen. Dåligt för miljö och helt onödigt att fylla upp sopkärl med dessa.

Under sammanträdet fick vi också ta del av försäljningsstatistik hittills under 2019. Till dagens datum har 13 lotter värderats och snittpriset för byggnaderna hamnar på ca 130 000 kr. Denna statistik kommer vi att följa upp under året och redovisa mer om det i den kommande verksamhetsberättelsen.

Från väg- och vattengruppen rapporterades att dammbindningen av vägarna på området nu är klar och det har gett önskat resultat med mindre damm från passerande bilister. Viktigast är förstås att hastighetsgränsen respekteras, om vi ska slippa dammoln som sprider sig över våra trädgårdar.

Styrelsen förstärkt med några områdesrepresentanter har genomfört årets första trädgårdssyn. De flesta syner gjordes i anslutning till den 15 juni och inte alla kolonister hade hunnit städa upp på sina tomter till dess. I de fall vi kunde se att arbetet i alla fall var ordentligt igång avvaktar vi med en eventuell anmärkning till efter uppföljningssynen. Häckar vid vägkorsningarna, häckhöjder som inte stämmer med ordningsreglerna och träd med överhäng mot väg eller grannars lotter har dock fått en anmärkning som skickas till berörd kolonist. Det handlar om våra gemensamma ordningsregler som gäller alla och gör vårt område tillgängligt för besökare som vill titta på våra trädgårdar, tillgängligt för transporter och diverse servicebilar till och från området och inte minst viktigt för trafiksäkerheten för bilister, cyklister och gående. Summan av synen är att övervägande kolonilotter sköts bra och vi kan alla vara stolta över vårt fina område.

Efter ett långt men bra styrelsesammanträde träffades vi åter inom kort för att packa utskicket av fakturor för halvårsarrendet tillsammans med inbjudan till årets sommarträff.

Hoppas att du har bokat in sommarträffen den 4 aug kl 13.00 tillsammans med oss. Utöver information från styrelsen och frågestund har vi bjudit in Ulrika Flodin Furås, som berättar om sin nya bok om stadsodling och koloniträdgårdarnas historia.

Avslutningsvis fem snabba frågor till Eva Agrell i styrelsen:

Min favorit i trädgården?

  • Det blir Libbstickan från Västergötland och Honungsrosen från Gotland, svarar Eva.

Det trodde jag aldrig innan jag blev med kolonilott?

  • Det fantastiska sociala livet här – från dag 1!

Beskriv ditt koloniliv med tre ord:

  • Oas, odling och skörd.

På grillen lägger jag helst:

  • Absolut röding eller sik i så fall, i folie.

Vad skulle du välja? Vindens sus eller en ljudbok i trädgården, solstol eller hängmatta, blommor eller grönsaker i odlingen, maskros eller kirskål, försommar eller skördesäsong.

  • Då blir det vindens sus, hammock, grönsaker, maskrosor och skördesäsong, avslutar Eva Agrell.

Sedan passar Eva på att lägga till några egna valda ord om sitt arbete i styrelsen:

”Det är mitt första år i styrelsen. Fantastiskt fint uppdrag att få representera över 500 kolonister i Skarpnäck. Jag hoppas att min erfarenhet av de många tidigare styrelseuppdrag jag haft ska komma till användning i vår styrelse.

Som värderingsansvarig är mitt mål att vi ska göra så bra värderingar som möjligt (i dag är vi åtta värderare). På sikt vill jag utveckla stugförsäljningssidan på hemsidan med bilder på stugorna som säljs”.

Foto/collage ”En junidag hos mig”: Erik Andersson

Ewa Sangert skriver:

Tänk om det gick att stanna lite längre i syrenernas tid när vårt koloniområde prunkar i försommarskrud. Det vore väl härligt! Men mycket ska hinnas med innan den riktiga semestertiden tar vid med ett lite lugnare tempo. Styrelsen har till exempel redan hunnit med två möten sedan vi senast publicerade en rapport.

Efter att ha inhämtat råd och kunskap från en rad olika instanser om årsmötets beslut om att inträdesavgiften inte ska betalas av medbrukare har vi kunnat besluta att ändringen kan genomföras utan stadgeändring. (Styrelsens ordförande reserverade sig dock mot beslutet att det inte krävs stadgeändring.) Om någon av föreningens medlemmar anser att årsmötets beslut hanterats fel hänvisas till att skriva en motion till årsmötet med förslag till förändring, eller om det handlar om tvist av tolkning av stadgarna, se §12 i stadgarna hur stadgetvister ska lösas.

Under försommaren kommer områdets lekplatser att besiktigas, för att alla ska kunna leka säkert hos oss.

Styrelsen tog också beslut att häckar som ligger på baksidan av lotten som angränsar mot odlingslotterna eller mot bostadsrättsföreningen på Vildapelvägen får vara max 2 meter höga. Detta gäller främst kolonister som bor längs hela Rödlöksvägen. Grundregeln i vår förening är att träd bland annat fruktträd, buskar och högre växter inte får planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom t ex skuggning (se ordningsreglerna punkt 3). Ordningsreglerna gäller ju inom vår förening, men självklart måste vi inkludera samma förutsättningar för odling för våra närliggande grannar som finns i närområdet runt koloniområdet. Värt att komma ihåg är att detta med skuggning gäller även efter planteringstillfället. Vi får med jämna mellanrum in skrivelser till föreningen om att träd på grannarnas lotter växt så mycket att de skuggar och behöver beskäras. Beskärning är upp till varje kolonist att ombesörja. Finns dock intresse av att ta bort träd ska detta ansökas och godkännas från föreningen.

Styrelsen diskuterade också den kommande trädgårdssynen som kommer att göras efter den 15 juni. Synen görs av styrelsen och några av föreningens områdesrepresentanter för att stämma av så att vi alla uppfyller de regleringar som finns i våra ordningsregler och medlemsavtal. Finns det något vi behöver uppmärksamma dig på kommer vi i möjligaste mån ta det muntligt med dig om vi ses vid vår promenad runt området. Det finns en stark vilja att göra rätt bland våra kolonister, så det mesta brukar vara åtgärdat till den 15 juni, som är datumet som gäller för ordningsställande av tomten (punkt 8 i ordningsreglerna).

Det har inkommit önskemål om att flera vill lära känna kolonisterna som sitter i föreningens styrelse lite mera. Därför avslutar vi dagens text med fem snabba frågor till föreningens nyvalda ordföranden Mattias Ljunggren. Håll till godo!

Mattias, hur börjar en riktigt bra dag på kolonin för dig?

  • Det sköna med kolonin är att jag kan höra fågelkvitter till frukosten. Älskar det!

Vad kommer aldrig in på din kolonilott?

  • Tack vare Sigge (hunden) ser vi aldrig rådjur eller spår efter dem, så de tror jag aldrig kommer in på vår lott.

Det trodde jag aldrig innan jag blev kolonist:

  • Att ett litet frö har så otroligt mycket växtkraft! Riktigt häftigt att stoppa ett litet korn i jorden och se det växa!

Tre ord som beskriver varför kolonilivet är det bästa som finns:

  • Fågelkvitter, Odling, Gemenskap.

Och till sist Mattias, om du skulle välja mellan blommor eller grönsaker, mördarsniglar eller hungriga rådjur, rensa ogräs eller klippa häcken, en bra sommardag som bjuder på 22 eller 35 grader, sol eller skugga, kolgrill eller gasolgrill?

  • Då blir det förstås grönsaker, hungriga rådjur, klippa häcken, 22 grader och en gasolstekhäll, avslutar Mattias leende och framför sin önskan att vi alla får en riktigt fin midsommarhelg.
Foto: Örjan Sjödin
Arkiv