En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Katrin

Sista tömningen av septiktankar kommer att ske den 17 oktober för både uthus och kolonisters privata septiktankar.

Beställning görs via lapp i lådan eller per e-post senast söndag 14 oktober.

/kontoret

Arkiv