En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Katrin

Koloniträdgårdsförbundet har en serie blad/häften med odlingsråd; Lätt om odling, https://kolonitradgardsforbundet.se/latt-om-odling/. Många av dem är omarbetade så att de är på endast två sidor vilket underlättar om man vill skriva ut. Titta särskilt på Nr 19 Marktäckning och Nr 21 Gröngödsling vilka är angelägna eftersom det är kriterier som ingår i nästa nivå i miljödiplomeringen – Silver. /Miljögruppen

Ta till vara regnvattnet! Tunnspecialisten erbjuder regntunnor i olika storlekar till bra priser. Se anslagstavlorna för bilder och priser. Beställ på tel 072-010 08 50. Tunnorna levereras vid miljöstationen, välj tid: fredag 5 juni kl 17.00 och 12 juni kl 17.00. /Miljögruppen

Om du har haft inbrott i din stuga ska du skicka ett mail till inbrott@koloni-skarpnack.se och så klart även polisanmäla.

Nästa år kommer vi att kunna lämna kvistar o.dyl. även på onsdagkvällar vid två tillfällen. Se schemat.

Arkiv