En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Erik Andersson

Nu är det bara dagar fram till midsommar. Tiden går fort när man är på kolonin! Jag längtade efter att våren skulle komma, men den försvann för att sommarvärmen kom så väldigt tidigt. Från ena dagen hade jag långkalsonger på mig när jag höll på i trädgården och nästa dag var det shorts.

Vid det senaste styrelsemötet tog vi upp frågor kring trädgårdssyn. Vi har många nya i styrelsen och vi ”gamla” gör vårt bästa för att se till att det som vi har lärt oss av tidigare styrelse förmedlas vidare på ett korrekt sätt. Några kommer med funderingar kring detta, hur vi gör bedömningarna runt häckar, portaler mm. Som styrelse måste vi följa de ordningsregler som Stockholms Stad har skrivit in i vårt avtal med dem. Gör vi inte det så kan vi hamna i ett läge där de bedömer att vi inte uppfyller avtalet. Men det är inte bara Stockholms Stad vi måste förhålla oss till. I höstas fick vi ett nytt bolag som tömmer toalettankarna. De var väldigt tydliga mot oss i styrelsen vad som gäller kring bredd på gator och fri höjd där inga träd mm får hänga ut så att lastbilarna kan fasta i dem. Detta lade vi ut på hemsidan från styrelsen för att vi skulle vara förberedda inför denna säsong. Men information är en färskvara, så det är lätt att missa eller glömma bort. Därför har styrelsen också hjälp av områdesrepresentanterna i informationsflödet till de som ev har missat viss information på hemsidan.

Styrelsen håller på att se över om vi ev ska köpa in en hjärtstartare till föreningshuset. Men den frågan återkommer vi i.

Kolonin har även fått en förfrågan om att ett teve-team ska få möjlighet att spela in på vårt område, som en uppföljning till programmet Iris som gick på teve för några år sedan. Styrelsen har ställt sig positiv och vi kommer att fortsätta dialogen med produktionsbolaget. Mer information kommer.

Vi har även påbörjat diskussion om vad som ska tas upp på sommarmötet.

Just nu har styrelsen många klagomål/schismer mellan grannar. Det tar mycket tid i anspråk och det är inte alltid så att endast en av parterna har rätt. Men det blir lätt fel när man börjar använda olika forum där man luftar åsikter som inte alltid är helt korrekta, eller ensidiga. Då blir det lätt ett drev och det är något som ingen vill ha eller ska behöva uppleva.

Oj, nu känns det som att det blev lite nattsvart! Men så är det inte hela tiden. Vi i styrelsen har fått väldigt mycket positiv respons på de nya skyltarna som nu finns på alla infarter. Det var ett beslut som togs på ett årsmöte för väldigt länge sedan – och nu är vi äntligen i hamn.

Varför blev jag eller du kolonist? Ja, det kan man ibland fundera över. I augusti kommer vi att ha två träffar med de som står i intressekön. Jag skulle vilja ha in namn på kolonister som kan tänka sig att ta emot i sina trädgårdar efter mötet, för att själva berätta om hur det är att vara kolonist och vara med i en förening. Första träffen är den 26/8 och den andra den 27/8. Här gärna av dig om du kan tänka dig att ställa upp. Vi har fått väldigt bra respons från de som besökte trädgårdarna förra året och även från de som öppnade upp sina trädgårdar, som tyckte att det var kul att få visa och berätta.

Jag och styrelsen önskar alla kolonister en trevlig och skön midsommar./ Carina

I den vackraste tiden, den mellan hägg och syren, har styrelsen haft sitt andra sammanträde för säsongen.

Städningen av vår gemensamma dusch och bastu ser ut att lösa sig under säsongen. Flera kolonister har anmält sig för att städa en period och det är ju toppen, En lista över vilka veckor som fortfarande saknar ansvarig för städning finns uppsatt i bastun. Där kan du skriva upp dig om du kan ställa upp och städa senare under sommaren.

Många kolonister har begärt att få en värdering gjord av sin kolonistuga. För att kunna hantera alla dessa värderingsförfrågningar hölls nyligen ett första kurstillfälle för en grupp kolonister som ska få lära sig hur en kolonistuga ska värderas på rätt sätt. En värdering tar totalt upp till 5-6 timmar om man räknar från första tillfället tills dess att stugan är klar för försäljning. Alla stugor som värderas kommer inte ut till försäljning, då begäran av värdering kan göras av olika anledningar av kolonisten.

Styrelsen gick även igenom rutinerna kring den årliga syningen av vårt område, som vi genomför efter den 15 juni. Till den 15 juni ska våra kolonilotter vara iordningsställda och städade, enligt föreningens ordningsregler.

En återkommande sak som synas är häckhöjder, det gäller både häckar som finns vid vägkorsning och övriga häckar på området. Extra viktigt är att häcken max får inkräkta på vägen max 20 cm. Tänk på att våra vägar måste vara tillgängliga för alltifrån räddningstjänsten till Stockholm Vattens bilar som tömmer områdets septiktankar. Läs mer om vad som gäller kring häckar i medlemsmatrikeln på sid 17.

Det finns ett väldigt stort intresse att få möjlighet att köpa en kolonilott i vårt område. Idag står drygt 800 personer på vår intresselista och antalet har ökat stadigt. Det är ju roligt att det finns så många som är intresserade av kolonirörelsen, men det innebär också att kötiden blir väldigt lång. Styrelsen tycker att det ger fel signal att låta fler skriva upp sig på listan när kön redan är så extremt lång, därför blev det ett beslut om att stänga intresselistan för nyanmälan från 1 juni i år och fram till nästa säsong. Stängningen är tillfällig och kommer att utvärderas runt årsskiftet om det gett önskat resultat.

Efter sammanträdet med bra diskussioner avslutade vår ordförande Carina mötet och vi kunde alla vända hemåt i den ljumna försommarkvällen som bjöd på ljuvliga dofter från alla syrener som blommar på vårt fina område.

Ewa Sangert, styrelseledamot.

 

Vid det senaste styrelsemötet togs beslut att den 1 juni 2018 tillsvidare stänga intresselistan för nyanmälan. Detta på grund av det mycket stora antalet köande och den nu nästan orimligt långa väntetiden för köp av stuga.

Köande bör ha möjlighet att kunna få en stuga inom överskådlig tid, vilket vi i dagsläget inte kan utlova till den som ställer sig i kö framöver. Vid kontakt med köande märks ofta att deras förväntningar inte rimmar med den faktiska kötiden, trots den information om kötiden man fick när man anmälde sig till kön.   

Beslutet kommer att omprövas inför säsongen 2019.

Beslutet berör inte dig som redan är anmäld till intresselistan.

Hälsningar, Styrelsen

Ingen har anmält intresse för att städa dusch och bastu 14-20 maj. Så nu är det ”först till kvarn” som gäller :-).

Skriv upp dig på listan i duschen senast söndag 13 maj, så hålls dusch och bastu öppna även nästa vecka.

Rådande beslut är att rengöring sköts  av oss medlemmar. Räkna med ca 4 timmar för en vecka. Ersättning utgår.

Skriv upp dig för en vecka på listan i duschen eller kontakta Kjell Blomgren.

Mvh, styrelsen

Du har väl noterat inköpsrabatterna du har som kolonist? 10-20%.

Folksam, Ojop Garden, Flugger, Solar Venti, Impecta, Klostra, Preem (30 öre).

För rabattkoder, se Kolonitidningen.

 

Stockholm Urban Garden Show i Tantolunden 8-9 september. Mer info i Kolonitidningen.

 

Se sid 47 i nr 1 2018.

I kväll delade vi ut matriklarna till områdesansvariga. Omslaget pryds av bilder från den fototävling som utlystes förra året.

Sommarsolros är inskickad av Billan Mark, Vårpion av Daniel Ryderholm, Höstskörd av Gabriella Ljung och Fåglar i vinterträd av Ritva Vänskä.

Grattis till er! Priser kommer med posten. Och stort tack till alla som skickade in tävlingsbidrag.

/Styrelsen

 

Vi behöver din hjälp att städa vår gemensamma dusch och bastu under veckorna 20-37. Samt ett specialuppdrag V 40 då duschen skall vinterstädas.

Ta en vecka eller fler – allt är till hjälp. Allt material finns och du får en kort introduktion av städrutinen både muntligt och skriftligt.

Mot en ersättning hjälper du oss så att vi kan ha dusch och bastu öppen även i sommar.

Anmäl dig snarast till

kjell@koloni-skarpnack.se eller tfn 073-356 5957

Arkiv