En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Erik Andersson

Lördagen den 29 augusti blir det Ljusfest på kolonin! 

Vill du ljussätta din trädgård kan du anmäla det till Ingalill genom att skicka ett sms till 0736819264 med namn, lottnummer och om du vill ha öppen eller stängd grind före den 27 augusti.

Välkommen att vara med önskar Studiegruppen

Så här står det i ett cirkulär från SK (föreningen Stockholms Koloniträdgårdar): ”Hittills har tre koloniträdgårdsområden i Stockholm granskats av Miljöförvaltningen. De har slagit ner på avlopp som inte är tillåtna, t ex diskbänksavlopp med rör som leder ner i marken till gamla stenkistor eller rör som går ut i vattendrag eller till ett enda ställe på tomten.” Kolonister med otillåtna avloppsledningar har fått böter och anmaning att åtgärda detta inom viss tid – annars blir det mer böter.

Vi vet inte om de kommer och kontrollerar oss i Skarpnäcks Koloniområde, men med stor sannolikhet kommer de förr eller senare. Kontrollera och ev åtgärda avloppen i tid, så du följer reglerna och slipper böter. I de nu kontrollerade områdena tittade man bara på avloppen, vi vet inte om de kommer att titta på fler saker hos oss, t ex indraget vatten och/eller egna duschar, som inte heller är tillåtet enligt vårt avtal med Stockholm Stad.

Så här står det i paragraf 6 i det ”Arrendekontrakt – Medlemsavtal” du har med föreningen: ”Medlemmen äger inte rätt att ha enskilda avlopps- eller vattenledningar av vad slag det vara må utan att föreningen eller Stockholms Stad lämnat tillstånd i varje särskilt fall.” Avtalet föreningen har med staden säger i sin tur att föreningen inte heller kan bevilja detta.

Den smuts och de näringsämnen som finns i BDT-vattnet (bad, disk tvätt) ska inte bilda bakterier och sedan rinna ner i grundvattnet. Det är växtrötter som ska ta hand om näringsämnena.

Detta är tillåtet enligt Miljöförvaltningen:

  • Utediskbänk med baljor där diskvattnet används till vattning av växter på olika platser i trädgården.
  • Om du har en utedusch, se till att vattnet kan tas om hand för att vattna växter på olika platser med.

Godtagbara exempel från Miljöförvaltningen:

  • Diskbänk utan fast avlopp till mark.
  • En slang som kan förflyttas och därmed sprida små mängder BDT-vatten över en större yta.
  • Tömning av små mängder BDT-vatten sker med diskbalja eller hink.

Ewa Sangert skriver:

Vi är redan mitten av juli och kolonisäsongen har officiellt varit igång i 76 dagar (från 1 maj).

Att det skulle bli andra förutsättningar för den här säsongen visste vi från start, men så här i mitten av sommaren kan vi ändå konstatera att säsongen i stort rullat på bra. Studiegruppen har kunnat fullfölja några uppskattade arrangemang som t ex sommaryoga, Qigong och besök med rundvandring på Trädgårdshuset. Områdena har hittat lösningar för att hålla igång städning av våra gemensamma toaletter och omvårdnad kring föreningens allmänna utrymmen och det odlas och rensas på lotterna för fullt.

Styrelsen fortsätter sitt arbete under hela året och i veckan samlades vi till ytterligare ett sammanträde. Vi startade med att packa postutskicket av fakturor för arrendet. Det brevet brukar också innehålla en kallelse till sommarmötet, men det är ju efter omständigheterna inställt i år. Istället följer nummer 3 av medlemsinformationsbladet med i brevet tillsammans med en information gällande de byggregler som gäller från föreningen och från staden.

Sammanträdet inleddes med ett samtal mellan styrelsen och föreningens valberedning. Valberedningen har nu startat sitt arbete inför kommande årsmöte och kommer att informera om sitt arbete och nomineringsförfarandet via föreningens webbsida. Valberedningen kan du lättast komma i kontakt med via valberedningen@koloni-skarpnack.se 

Styrelsen diskuterade vidare kring parkeringen på området. Föreningen har haft kontakt med Stadsdelsförvaltningen angående vårt önskemål om att anlägga P-platser efter Rödlöksvägen i skogsdungen. Stadsdelsförvaltningen har efter det meddelat att det är förbjudet att parkera i skogsbryn och på gräsytor som är stadens parkmark. Vi som förening är ålagda att vårda de naturområden som finns inom koloniområdet på uppdrag av staden. Varje naturområde är unikt på sitt sätt och kan inte ersättas. De områden som berörs hittills är: skogsdungen på Rödlöksvägen, eken på Rödlöksvägen, Skogsbrynet på Eric Cronsioes väg, vid uthus 10, gräsmattan vid lekplatsen på Skarpnäcks koloniväg, skogsdungen på Cox Pomona-vägen och i backen vid festplatsen. Föreningen kommer att sätta upp skyltar där det förekommer parkering på parkytor och senare förbereds även utplacering av parkeringshinder vid berörda platser.

Styrelsen beslöt att godkänna offerten gällande att sätta in en ny ventilation i duschen. Arbetet kommer att påbörjas så snart anlitad hantverkare har tid. Information om vilken period duschen kommer att vara stängd kommer ut snarast möjligt både på hemsidan och på anslagstavlan vid klubbhuset.  

Det kommer komma ny sand till sandlådan uppe vid lekplatsen beslutades också om.

Studiegruppen kommer tillfrågas om de har möjlighet att göra ett urval av föreningens historiska material för att publicera på föreningens hemsida.

Har du som medlem någon historia du vill berätta från din tid som kolonist på området vill styrelsen gärna få ta del av den. Det behöver inte vara en lång berättelse utan bara några rader om vad du har för minnen från livet som kolonist. Det skulle vara väldigt roligt att få exempel från både nya och äldre kolonister vad som är era bästa minnen. Skicka in dina rader till styrelsen@koloni-skarpnack.se eller lägg i brevlådan vid kontoret. Kanske blir ditt bidrag publicerat på hemsidan, i årsberättelsen eller i matrikeln.

Styrelsen fick rapport om att hittills under säsongen har 13 värderingar av kolonilotter genomförts och 9 st återstår så här långt. Kopplat till det kan vi informera om att intresselistan sedan 1 maj fått 169 nya sökanden och föreningens intresselista består idag av totalt 877 personer. Roligt att odlingsintresset finns hos så många och likaså drömmen om en egen kolonilott.  Som förening är vårt mål förstås att alla lotter ska skötas väl och idag har vi några lotter som inte sköts vilket är tråkigt när det är så många som drömmer om att få ta hand om en lott

Min eget odlingsintresse stavas just nu gurka. Då alla mina frön kom upp så snällt i början av säsongen kan jag nu konstatera att nio högproducerande gurkplantor är i mesta laget. Har i dagsläget 15 stora gurkor i kylskåpet plus flera på tillväxt. Googlar därför nu runt på olika möjligheter att använda gurka på olika sätt. I eftermiddag blir det till exempel egen variant av Bostongurka. Visste du förresten att man kan steka gurka? Det ska bli en överraskande smakrik grönsaksrätt med hjälp av kapris och smör. Ett annorlunda och gott tillbehör till t ex ugnsbakad lax eller grillat. Ett annat tips är gratinerad gurka fylld med fetaost, crème fraiche och vitlök. Det ska vara perfekt som tillbehör till grillat eller stekt kött, fisk eller grönsaker. Jag har ett roligt arbete med att ta hand om skörden och kommer nog inte behöva köpa gurka i affären på länge.

Vänliga hälsningar:

Ewa Sangert

odlings och fruktträdsansvarig

Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck

Från måndag 13 juli kommer en ny kod att gälla till duschen. Koden har skickats till områdesrepresentanterna som lämnar ut den till kolonisterna i sitt område.


Angående förfrågningar om trivselkvällar: Styrelsen och fritidsgruppen har fattat ett gemensamt beslut om att ställa in resterande trivselkvällar säsongen ut. Väl mött nästa år får vi verkligen hoppas!

Som alla vet har vi väldigt dåligt vattentryck just nu. Vi i styrelsen tar det på största allvar och har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Vad vi bland annat gjort är att kontakta Stockholm Vatten och förklarat situationen och bett om hjälp. På fredagen skickade de en sakkunnig som tittade över vårt inlopp till området. Han konstaterade att vi har ett inflöde som är maximerat för befintlig ledningsdragning. Eventuell läcksökning kan dessvärre inte utföras då ledningarna är av plast enligt sakkunnig. Vad vi kan göra är att vara uppmärksamma på eventuella blöta fläckar som plötsligt uppstår.

Vattenbristen beror med andra ord på vår vattenkonsumtion. Att problemet är så stort just i år beror nog på att vi är många fler i området på grund av den rådande situtionen. Det vi kan göra är att respektera vattningsreglerna enligt matrikeln och undvika att använda eventuella bassänger och liknande.

Väg och vattenansvarig // Matts Pihl.

Stockholm stad lanserade i början av juni en webbplats där aktiviteter som tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer presenteras. Syftet är att ge stadens invånare tips om vad de kan göra i sin stadsdel och i resten av Stockholm under sommaren. Vår förening finns med som ett utflyktstips på länken:

https://sommar2020.stockholm/programpunkt/skarpnacks-kolonitradgardsforening/

På sidan https://sommar2020.stockholm/  hittar du sommaraktiviteter som sker i din och andra stadsdelar i Stockholm. Aktiviteterna är anpassade efter att följa myndigheternas riktlinjer. I sommar är det viktigt att vi hjälps åt. Tänk på att du till exempel kan gå eller cykla istället för att använda kollektivtrafiken, när det är möjligt. Tack för att du tar ansvar! 

Arkiv