En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Erik Andersson

1 2 3 12

Hej och God fortsättning på det nya året!

Det är 2021 och firandet av Koloniträdgårdsförbundets 100-årsjubileum har inletts med serien av jubileumswebinarier.

Den 28 jan kl 18 handlar det om hur du lyckas med din tomatodling. Lite om chili blir det också. Föreläsare är Lena Israelsson, kolonist och författare till en rad odlingsböcker. Länk till webinariet hittar du på förbundets hemsida, på facebook eller så klickar du här. Hjälp oss att sprida detta till era kolonister!

Den 10 februari pratar Ulf Nilsson om Invasiva främmande växter. Hela programmet finns på hemsidan: webbseminarium2021 – Koloniträdgårdsförbundet (kolonitradgardsforbundet.se)

Alla webinarier spelas in och kan ses efteråt via hemsidan (scrolla ner) eller youtube (visa alla). Där hittar du webinariet från den 13 januari ; Låt städerna och människorna blomstra – Om kolonirörelsen och Koloniträdgårdsförbundets historia och kvinnorna som startade det hela i Sverige. Föreläsare: Ulrika Flodin Furås, chefredaktör för Koloniträdgården och författare till boken Stadsodlingens historia.

Extra medel att söka för jubileumsaktiviteter

Under 2021 vill vi, tillsammans med er, fira att Koloniträdgårdsförbundet fyller 100 år. Därför vill vi uppmuntra alla medlemsföreningar och regioner att ordna aktiviteter kopplat till jubiléet. Gärna den 28 augusti på Koloniträdgårdens dag, så förhoppningsvis vaccineringar fått pandemin att ge vika.

Utöver de bidrag för studier och utvecklingsarbete som under hösten kunde sökas, finns nu möjlighet att söka ytterligare medel för aktiviteter som föreningar och regioner vill genomföra kopplat till jubileumsåret. Förutom att aktiviteterna ska vara kopplade till temat för jubiléet gäller samma regler för ansökningarna som för ordinarie odlingsbidrag. Temat för året är Biologisk mångfald som förbundet tillsammans med er främjar via Trädkampanjen och Miljödiplomeringen. Ta del av informationen om jubiléet på vår hemsida, och få där tips och inspiration till egna aktiviteter. Eller prata med den eller de jubileumsambassadörer som finns i din region. Ansökan skickas till: helena.westerling@koloni.org. Besked om tilldelning kommer att ske löpande.

Vänliga hälsningar

Ulrica Otterling

Generalsekreterare

08-556 930 85

Ringvägen 9 E

118 23 Stockholm

Följ oss på Facebook


HEJ OCH GOD FORTSÄTTNING!

Har du någon fin bild från vårt koloniområde från 2020? E-posta i så fall bilderna till kassör anne-marie@koloni-skarpnack.se, senast 15 mars. Som vanligt utdelas pris för de bilder som publiceras. Din bild ska vara tagen av dig själv, i vårt koloniområde. 

Vet du någon som kan tänkas vilja annonsera i årets matrikel? Det gagnar i så fall oss alla! Vi erbjuder mycket förmånliga annonspriser – framför allt om annonsen utlovar rabatt till oss kolonister. Kontakta/be dem i så fall kontakta ulrika@koloni-skarpnack.se, så återkommer Ulrika om bokningsdetaljer med mera. 

Årets första Medlemsinformation har just postats till dig tillsammans med säsongens faktura. Mer info angående årsmöte mm kommer i nästa utskick, som sänds ut 22 februari.  

/StyrelsenTill 
Föreningsstyrelsen för vidarebefordran till alla medlemmar

I samband med att Skatteverket under hösten skickat ut nya förslag på taxeringsvärden till många kolonistugeägare har både föreningsstyrelser och enskilda kolonister hört av sig till oss med frågor om detta. Oftast överstiger taxeringsvärdet det försäljningspris en värdering i enlighet med våra arrendeavtal tillåter. 

Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till de hembudsregler som gäller för alla koloniträdgårdsföreningar som har avtal med Stockholms stad. Detta kommer emellertid att ta lång tid. Stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta och underlag för den taxering av kolonistugor på arrenderad mark som tills vidare gäller. Den bifogas här, och det är förstås viktigt att den snarast vidarebefordras till föreningens medlemmar.

Med vänlig hälsning
STOCKHOLMS KOLONIFÖRENINGAR
Styrelsen

http://koloni-skarpnack.se/wp-content/uploads/2020/11/Om-taxering-2020-.pdf

Till
Föreningens medlemmar

Studiefrämjandet anordnar en distanskurs i grundläggande föreningskunskap för
medlemmar i ideella föreningar. Den genomförs via Learnity vid 3 tillfällen med
början 16 nov och kostar 500 kr per person.
Läs om kursinnehåll och hur distanskursen går till på
https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/gustav-arrangemang/kurser/2020/november/grundlaggande-foreningskunskap-pa-distans/
Där görs även anmälan. Som förening anger du din koloniträdgårdsförening och
som kontakt Ingrid Rogblad.

Med vänlig hälsning
STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR
Utbildningskommittén

Inför Koloniträdgårdsförbundets 100-årsfirande 2021 har kampanjen om 1.000 nya träd och buskar i landets koloniträdgårdar redan startat.

Nu drar planeringen av jubileet igång. Det blir också ett gyllene tillfälle att göra både förbund och föreningar mera synliga för beslutsfattare och andra. Därmed tydliggörs koloniträdgårdsrörelsens betydelse för samhälle och biologisk mångfald, vilket är viktigt för koloniträdgårdarnas framtid.   Det är medlemsföreningarna som är förbundet,  och jubileet ska vi utforma tillsammans.

Det är avgörande att firandet blir både roligt och intressant, och att det når ut i hela landet.   Därför behövs nu ambassadörer  som blir kommunikationskanaler för information, idéer, feedback osv mellan regionerna och förbundet. 

Finns det någon i er förening  som har lust att engagera sig i jubileumsfirandet genom att vara Stockholmsregionens ambassadör? Mejla då namn och mejladress till   ulrica@koloni.org. Helst   före 25 sept, så att zoom-inbjudan till   startmötet torsdagen den 1 okt kl 17.00  hinner ut i tid. Men den som inte har möjlighet att delta i detta möte blir i stället kontaktad vid annat tillfälle.   

Förhoppningsfulla hälsningar från styrelsen för
STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

1 2 3 12
Arkiv