En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Erik Andersson

Ewa Sangert skriver:

Ljuset är äntligen tillbaka och lyssnar du noga kan du nästan höra hur grönskan på koloniområdet börjat växa, inför den enastående nya odlingssäsong som väntar oss.  Drömmen är en tidig och lång vår, en lagom varm sommar med ljumna sommarregn, så där varannan natt, och att mördarsniglarna har lämnat landet. 

Den nyvalda styrelsen samlades till sitt första möte just en sådan vårkväll när våren färgar kvällshimlen i vackra färger men högtrycket kämpar samtidigt mot lågtryckets kalla vindar som aprilväder enligt traditionen bjuder på.

På dagordningen stod bland annat uppföljning från årsmötet för en knapp månad sen. Föreningen påbörjar nu arbetet med att bereda de beslut som årsmötet röstat ja till. Vi återkommer med mera information när och hur besluten rent praktiskt kommer att genomföras och vad det eventuellt kan innebära för dig som enskild medlem.  

Beslutet från årsmötet gällande justeringar kring inträdesavgiften i föreningen kommer att kräva en del efterforskning om beslutet i sig kräver en ändring i stadgarna eller ej. Föreningens stadgar är inte endast en fråga för vår förening utan alla eventuella stadgeändringar ska även godkännas av staden innan en eventuell stadgeändring kan börja gälla. Allt det här innebär att styrelsen behöver inhämta information och råd från en rad olika håll. Frågan om justeringar kring inträdesavgiften behandlades i en inkommen motion och blir konsekvensen att vi behöver ändra stadgarna måste vi kalla till ett nytt möte med hela föreningen för att behandla en stadgeändring. Vi kommer att hålla er uppdaterade kring fortsättningen i den här frågan bland annat via information här på hemsidan.

En annan fråga som togs upp på årsmötet är föreningens medlemsmatrikel med kontaktuppgifter till alla våra kolonister. Årets matrikel kommer enbart att innehålla lottnummer och namn på respektive kolonist. Anledningen är dels den dataskyddsförordning (GDPR) som finns för att skydda personuppgifter och dels den diskussion som hölls på årsmötet om att inte alla vill att kontaktuppgifter ska publiceras på det sättet som föreningen gjort tidigare. Det här året tar vi alltså det säkra före det osäkra och tar inte med den personliga kontaktinformationen. Många känner varandra och vi kan alla hjälpas åt med att komma i kontakt med berörda om det behövs. 

Inför framtagning av matrikeln 2020 kommer styrelsen att ta en förnyad diskussion kring innehåll och hur vi på bästa sätt kan inhämta personliga medgivanden från alla medlemmar kring vilken information föreningen får tillåtelse att publicera.

Styrelsen fick också i uppdrag av årsmötet att undersöka förutsättningarna för att skapa en låst medlemssida via föreningens hemsida. En möjlighet kan vara att matrikeln i någon form kan komma att publiceras på den låsta medlemssidan, men det är bara en tanke i dagsläget och även denna lösning kräver personliga medgivanden från alla medlemmar innan publicering.

Föreningens intresselista för blivande kolonister öppnas igen den from 1 maj, detta efter att listan varit stängd förra året. En anledning är vikten av att vi behöver skapa en stark opinion gentemot kommunen att kolonirörelsen är en angelägenhet för så många som möjligt. Med det faktum att bostadsbristen i Stockholm är så stor finns en överhängande risk av ett politiskt beslut om att marken behöver omprioriteras till förmån för nya bostäder. I dagsläget finns inga tydliga signaler på att detta skulle vara nära förestående, men här vill föreningen agera förebyggande. Att vi som ett av landets största koloniområden dessutom har väldigt många köande kan vara en tung påverkansfaktor som visar att många bryr sig om de gröna lungorna som koloniområden faktiskt utgör i stadsmiljön.

Efter ett långt men bra möte under ledning av vår nyvalda ordförande Mattias steg vi ut i den mörknande vårkvällen, drog halsduken ett extra varv till runt halsen till skydd för den kalla vinden och gick hem med känslan av att snart, väldigt snart är vi igång med det härliga vårbruket på kolonin. 

(Bilden kommer från miniatyrträdgårdarna på Nordiska Trädgårdar.)

 

Nedan finner du en sammanfattning av protokollet från årsmötet med föreningen den 15 mars. Sammanfattningen innehåller alla beslut som togs av årsmötet. Till de förslag som årsmötet beslöt att rösta ja till finns en beskrivande text vad beslutet innebär. Styrelsen kommer nu att påbörja arbetet med de beslut som årsmötet röstat ja till. Vi återkommer med mera information när och hur besluten rent praktiskt kommer att genomföras och vad det eventuellt kan innebära för dig som enskild medlem.

Alla medlemmar som vill läsa hela årsmötesprotokollet är välkomna att göra det på kontoret under ordinarie öppettider. Protokollet i sin helhet publiceras inte på hemsidan eftersom det innehåller personuppgifter som inte ska publiceras externt.

 

http://koloni-skarpnack.se/wp-content/uploads/2019/04/Sammanfattning-av-årsmötesprotokollet-2019.pdf

Nu söker vi bilder till årets matrikel. Vi fick in så fina bilder till förra årets och hoppas på lika fina i år.

Vill du bli en av dem som får din bild publicerad på omslaget?
Maila in bild/bilder till kassör anne-marie@koloni-skarpnack.se senast den 15 mars. Pris utlovas. Och så äran förstås …

Din bild ska vara tagen av dig själv, i vårt koloniområde.

Och PS. Alla kolonister kommer självklart få/erbjudas att hämta ett ex av matrikeln i år. DS.

Som några har observerat finns det ett fel i kallelsen vi har sänt ut till dig. Tyvärr kan det bli fel ibland. Rätt datum ovan.

I år valde vi en fredag därför att inga av de lokaler vi fann lämpliga och efterfrågat ännu var tillgängliga för bokning annan veckodag den veckan. 

Som tidigare meddelats behöver ev motioner vara styrelsen tillhanda 11 feb.

Först en påminnelse: Senast måndag 11 februari behöver ev motioner vara styrelsen tillhanda för behandling av oss tisdagen 12 februari

 

Ewa Sangert skriver:

 ”Minns i november den ljuva september …” 

Hösten är utan tvekan här nu, efter den ljuva september. Om koloniområdet har gått en smula i ide så har inte styrelsearbetet avstannat. Att driva en förening kräver engagemang året runt om allt ska fungera. Efter senaste rapporten här på hemsidan har styrelsen haft ytterligare två sammanträden och diskuterat frågor relaterade både till avslutningen av säsongen och en del tankar inför kommande säsong.

Som avslutning på säsongen vill styrelsen speciellt framföra följande hälsning till alla kolonister:

 

Tack alla ni:

·       som öppnade upp era trädgårdar och visade den för de som står i intressekön. Era trädgårdsvisningar är oerhört uppskattade av de köande och ger en bra bild av hur livet, engagemanget och odlingen kan se ut när drömmen om en kolonilott blir verklighet.

·       som tagit hand om all fallfrukt under årets enormt rika fruktssäsong. När fallfrukten ligger kvar på marken blir det rena buffén för skadedjuren, som ingen av oss vill ha på området.

·       som deltog som utställare respektive besökte höstmarknaden. Ett fint arrangemang som avslutning på säsongen och som ger möjlighet till både kunskap om hur vi kan stoppa tjuven och möjlighet till diverse inköp.

 

På nästa säsongs komihåglista:

  • På vårt koloniområde ska alla hundar vara kopplade när de inte är på den egna tomten. Det handlar inte om hur snälla hundarna är, väluppfostrade, små eller stora, har trafikvett eller något annat skäl utan av hänsyn både till andra gående, trafikanter och inte minst för hundens egen skull. Vi har både trafik och andra hundägare på vårt område och situationer kan uppstå som skapar oanade konsekvenser.
  • Komposter, en naturlig och viktig del i odlingslivet, bör vara slutna. I öppna nätkomposter fungerar inte förmultningsprocessen alls lika bra och hamnar t ex fallfrukt i en öppen kompost blir det garanterat ett matställe för skadedjuren.
  • Delta på årsmötet i mars 2019 och var med och utveckla vår förening.

   

Vision för Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening

Vårt koloniområde ska vara en plats där fruktträd, bärbuskar, blommor och grönsaker är en självklar del i våra trädgårdar. Området ska genomsyras av gemenskap, miljövänlig odling och skapande kraft.

Vårt koloniområde ska vara ett välkomnande rekreationsområde som befrämjar hälsan för både kolonister och besökare.

 

Inför årsmötet vill vi också informera om att den nuvarande valberedningen inte kommer att stå till förfogande för omval. Det innebär att ombuden, under själva årsmötet föreslår namn som årsmötet har att ta ställning till, att väljas till den valberedning som ska förbereda valen inför årsmötet 2020.

Eftersom förslagen och valet kommer att ske vid samma tillfälle, på årsmötet i mars 2019, är det bra om du har pratat med den person du föreslår innan, så att du vet att personen i fråga ställer upp på att bli nominerad.

 

På styrelsens kommande sammanträden står bland annat utvärdering av styrelsens arbete och budget 2019 på dagordningen.

Efter årsskiftet är det dags att förbereda årsmötet med att skriva styrelsens svar till inkomna motioner, ta fram en verksamhetsberättelse och göra bokslut.

Därefter kommer årsmötet. Och några veckor senare syns vi väl på Nordiska trädgårdsmässan i Älvsjö. Och sedan: ”Ja det är våren, ja det är våren, som har kommit igen som en kär gammal vän …!” 

 

Vattenpåsättning

Vattnet sätts på onsdagen den 17 april.

Innan vattenpåsättningen måste alla kolonister stänga av sina vattenkranar och huvudkranen nere vid vägen för att undvika översvämningar.

Om inte detta görs skapas stora problem och vattenpåsättningen kan försenas.

Arkiv