En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Daniel Ryderholm

Motioner till årsmötet skall vara föreningen tillhanda senast 15 februari 2018.

Enklast är att maila till: koloni.skarp@telia.com

Årsmötet hålls torsdag 15 mars 2018 kl. 18.00 i Rågsveds Folkets Hus, Rågsvedstorget 11, Bandhagen.

 

Nu återstår det bara några dagar till julafton. Än så länge har vi inte fått snö som ligger kvar på backen, så något ”juligt!” känns det inte riktigt ännu för mig.

Styrelsen har haft sitt sista styrelsemöte för året. Vi håller på att jobba med verksamhetsberättelsen och planerar inför medlemsmötet.

Själv håller jag på med det sista stöket inför jul. Alla klappar är klara men det är bara en del av alla förberedelser man måste fixa till inför julen. Men jag har redan kollat in att jag har såjord och har mina chilifrön i beredskap för att sätta igång att förodla. För min del så åker de i jorden den 2 januari så då är odlingssäsongen i gång för mig.

Vill även påminna om ni blir utsatta för inbrott så maila till kontoret så att vi vet att det har skett. Men glöm inte heller att polisanmäla inbrotten. Nu hoppas jag att vi inte ska få mycket av detta men man vet aldrig.

Styrelsen vill i tacka alla kolonister för den gångna säsongen och önska alla en

God Jul och Gott Nytt År.

Carina & styrelsen

I dagarna har den första snön kommit till Stockholm och genast blev det kaos inom kollektivtrafiken. Men själv är jag ute på kollo för att vattna på mina växter som jag har i stugan. Trodde att jag skulle kunna spara några av mina bästa chiliplantor till nästa år. Men ack det gick inte, en dag när jag kom ut så hade alla fått löss, så raskt åkte de ut.

I styrelsen håller vi på med att fixa till vägarna och lägger ut grus samt de sista spolningarna i dräneringarna (ja inte vi själva utan den nya entreprenören gör det). Att vi har fått en ny en entreprenör gör att vi har fått nya förhållningsregler från dem hur våra vägar ska se ut för att de ska åka in och slamsuga fastigheterna. Det gör att många måste se över sina häckar både på höjden och bredden. Men också att det inte får finnas buskar och träd som hänger för nära vägen. Vi kommer att lägga ut en bild som vi har fått så att alla kan se vad som gäller. Vi är medvetna om att vi på det senaste sommarmötet tog upp att alla måste följa ordningsreglerna när det gäller häckar med mera, eftersom det bygger på avtalet som föreningen och dess medlemmar har tecknat med Stockholms Stad.

Här ser du skiss om häckhöjden som är godkänd i kolonin.

På våra styrelsemöten just nu är det mycket planeringar inför årsmötet. Det kommer i år att vara i Rågsved eftersom de lokaler vi brukar vara i renoveras. Vi får en del mail och brev till föreningen, vi vill bara påminna att vi inte har expeditionen öppen under vintern, det gör att det kan ta längre tid innan man får svar på sina frågor.

Men även om vi inte har öppet, så håller vi på med att planera inför nästa säsong. Det blir en hel del möten. I styrelsen har vi haft en del diskussioner angående hur mycket tid vi lägger ner, att det inte bara är ett möte i månaden när man ses till styrelsemöten. Utan vi har månadsmöten för områdesrepresentanterna, arbetsgruppsmötet, kontoret, försäljningar, möten med kolonister i olika frågor och möten med representanter från staden och andra föreningar. Så det går en hel del tid till uppdraget att sitta i styrelsen som man inte alltid vet innan man väljs in. Nu låter det lite som jag/vi klagar men det är viktigt att man vet att det tar tid när man tar på sig ett uppdrag att sitta i styrelsen och att det är en hel del jobb, även om det är roligt så tar det en hel del tid.

Ja nu börjar i alla fall jag med mitt julstök, julklappar, bakning, städning (inte lika kul) och matlagning. Men då brukar i alla fall december gå lite fort. Kommer man bara över årsskiftet som börjar man känna av att det rycker i fingrarna att sätta igång att odla.

Vid tangentbordet

Carina

– Det har redan skett inbrott. Viktigt att anmälan görs till

polisen. Skicka också mail till föreningen och meddela

inbrott, inbrott@koloni-skarpnak.se

 

– Grusning av samtliga vägar kommer att ske innan vintern.

 

– Dräneringsarbeten skall utföras på Snårtäppevägen.

 

– Inläggning av nytt golv i föreningshuset pågår.

 

– Inger Stark har beslutat sig för att lämna styrelsen med

omedelbar verkan.

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus): Lupinerna är vackra, men extremt invasiva och bör betraktas som en växternas mördarsnigel.

Vad är problemet med lupiner?

Det är en snabbväxande, flerårig art som sprider sig effektivt med frön, men även genom underjordisk jordstam, och kan föröka sig med rotbitar. Eftersom blomsterlupin är en kvävefixerande art ökar kvävehalten i jorden där den växer, vilket kan påverka omgivande flora.

Hur bekämpar man lupinerna?

Lupinen är envis och seg och därför måste bekämpningen vara långsiktig och upprepas ofta. Rötterna klarar övervintringen bra och fröna i marken bevarar sin grobarhet i många år. I första hand bör man se till att det inte bildas några frön genom att kapa av blomstjälkarna innan fröna mognar. Då fylls inte fröbanken i marken på och inga fler frön sprids ut i omgivningen.

Nya och små bestånd bekämpas bäst genom att man gräver upp dem med rötterna. Det är en arbetsam men effektiv metod. Låt rötterna ligga och torka – lägg dem inte i komposten!

Till följd av grävandet kan en del av fröna i marken komma att gro. Därför måste man rensa området regelbundet under de följande åren.

 

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera): Jättebalsaminen blir ungefär en och en halv meter hög och är en ettårig ört (blomma). Den är därför lättare att bekämpa och kan dras upp med rötterna. Däremot har den en mycket effektiv fröspridning eftersom frukterna skjuter iväg kaskader av frön i små explosioner.

Hur kan man bekämpa jättebalsaminer?

Plockning!

* Jättebalsaminerna dras upp för hand innan fröna mognar.

* Växtavfallet ska helst torkas ordentligt eller brännas, eftersom jättebalsaminens frön kan mogna även efter att växterna kapats, och de kapade stjälkarna kan bilda rötter och fortsätta växa.

* Genom att samla ihop växtavfallet och trampa på stjälkarna så att de krossas kan man minska risken för att stjälkarna fortsätter att växa och att fröna mognar.

* Det är bra att hålla det bekämpade området under uppsikt under sommaren och avlägsna nya plantor eller åtminstone blommor.

 

Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis): Kanadensiskt gullris är en odlad växt som ofta uppträder i stor mängd i trädgårdar, vid vägkanter och på industrimark). Den sprider sig lätt, kanske mycket för att folk tröttnar på den i sin trädgård, där den tar över och man då istället slänger ut den i skogen.

Till Sverige kom den 1864 och det första förvildade exemplaret noterades 1870 i Skåne. Det kanadensiska gullriset sprider sig ofta från botaniska trädgårdar eller parker och har i Sverige blivit vanligt i förvildat tillstånd. Spridning sker med frön i vinden, ett skott kan producera över 10 000 frön med flygfjun, och rhizomer i jord från trädgårdars skräp- eller komposthögar. Som många andra högväxta örter skuggar det kanadensiska gullriset ut lägre växtlighet och kan komma att dominera större områden. Växten är en stor källa för hösnuva och pollenallergi. Den kan också agera värd för skadeinsekter.

Hur kan man bekämpa kanadensiskt gullris?

Det är arbetsamt att bekämpa omfångsrika växtbestånd, eftersom gullrissläktets rhizom är uthålliga. Man har lyckats utrota växtbestånd genom att klippa ner dem under flera år både på våren och på höstenParkslide (Fallopia japonica): Parkslide är en främmande art i landet, den kommer ursprungligen från Asien. Den kan sprida sig snabbt och orsaka stora skador. Dess rötter och underjordiska stammar växer snabbt och kan tränga igenom asfalt, dränering, betong och avlopp. Artens förekomst har också negativa effekter på biologisk mångfald. Parkslide tränger ut inhemska arter genom att täcka stora områden. Arten, som tidigare sågs som en vacker trädgårdsväxt, har etablerat sig som ett aggressivt och svårutrotat ogräs som behöver bekämpas. Om man gör det tidigt när beståndet är litet ökar möjligheten att få bort växten. Stora bestånd kan vara mycket besvärliga att bli av med och kräver ofta insatser under många år. Parkslide är en art som gynnas av varmare klimat.

Förhindra att sprida parkslide

  • Plantera inte parkslide i din trädgård.
  • Slå inte med hackande redskap, små delar av stammen kan slå rot och ge upphov till nya plantor.
  • Flytta inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits.
  • Kompostera inte rötter eller växtdelar.
  • Minsta lilla rotbit som slängs ut i naturen kan bilda ett nytt bestånd.

Sammanställt av Thomas Lindqvist

Nu börjar vi närma oss slutet av säsongen 2017. En liten återblick på min första sommar som ordförande.

De första ord jag tänker, otroligt roligt. Det händer en massa roliga saker i området, många intressanta kolonister och blivande kolonister i intressekön. Min telefon och mail har gått varm under sommaren. Men det var något jag hade förstått att det skulle kunna bli.

Regn under själva våren och sommaren fick vi inte så mycket av. Inte heller fick vi någon riktigt värme. För mig har det märkts i trädgården. Framför allt så har min chili inte mognat så de har fått åka in i stugan, får hoppas att de mognar där. Men andra grönsaker har växt bra. Har i år fått rätt mycket potatis. Alla har vi nog en favorit, min är Chérie. En potatis som får ett rött skal och som har givit mig stora potatisar. Nu har jag syltat, saftat, fryst in och kokat in allt i trädgården. Ja, nästan allt.  Har pumporna kvar att fixa till. Många har frågat mig om jag äter allt som jag odlar. Mycket av det äter jag själv. Är självförsörjande på en hel del grönsaker men framför allt så ger jag bort. Mycket bra ”gå bort presenter” och julklappar till dem som inte har trädgård.

Styrelsen har under säsongen gått syn tre gånger. Som jag har skrivit tidigare så har många kolonister underbara trädgårdar som de odlar i och sköter om. Men de som inte gör det syns när man går runt. Styrelsen har samtal med dem men tyvärr är vissa av kolonisterna svåra att få tag i. Vi kan se att det ofta är de som inte är ute i sin stuga speciellt mycket under säsongen. Man kan undra varför de är medlemmar i föreningen om man inte odlar och sköter om sin tomt och stuga?

Styrelsen vill redan nu berätta att under nästa säsong så kommer vi behöva bli tydligare när det gäller häckar, portaler och hängande växter och träd.  Vi kommer att ha en ny leverantör som ska sköta om slamsugningen och de har strikta krav om de ska köra inom området. Vi kommer att lägga upp detta på hemsidan så alla ser vad som gäller. Detta kommer även att gälla parkerade bilar som står fel och inte följer parkeringsreglerna.

Vid senaste styrelsemötet tog vi beslut om städrutiner för de gemensamma toaletterna. Att ta fram gemensamma städrutiner har kommit fram som ett önskemål från områdesrepresentanterna. Tyvärr så har detta varit ett problem i många av områdena så nu hoppas vi att det kan bli till hjälp när vi har lagt en lägsta nivå. Vi har även bildat en arbetsgrupp som ska tittat på parkeringsfrågan. Syftet är att styrelsen ska ha ett förslag som ska kunna läggas fram till årsmötet. Så även om många håller på att packa ihop för årets säsong så kommer styrelsen att fortsätta att jobba med en hel del frågor inför nästa år. Min förhoppning är att vi kommer att skriva några rader efter varje styrelsemöte även under vintern.

Förhoppningsvis så kommer vi inte att få lika många påhälsningar under den här hösten/vintern. Under höstmarknaden så hade vi möjlighet att köpa bommar mm. För tyvärr så är det så att det är vi som kolonister som måste göra det svårare för tjuven. Och det innebär även att besöka stugan under vintern för att ha koll på läget. Bra att prata med sina närmaste grannar att det är okej att gå in på tomterna för att se om man har haft påhälsning för att kunna hjälpas åt i kampen mot inbrott.

Vill även passa på att tacka alla som ställer upp för vår förening. Vi skulle inte få mycket gjort om vi inte hade dessa personer som ställer upp. Ett stort tack.

Har börjat flytta hem en del grejor. Nästan samma dag som jag har flyttat hem börjar jag längta tillbaka för att få flytta ut igen. Börjar räkna dagarna hur många dagar det är kvar innan jag kan flytta ut och en ny säsong tar vid.

Vid tangentbordet

Carina Lenngren

Nu har jag gått min första trädgårdssyn. Det är så inspirerande att gå runt och kika in i allas trädgårdar. För det är så att de flesta är alldeles underbara i sin prakt. Men det är tyvärr inte de som alla pratar om. De är få, men de sticker ut. Vad är det vi har sett! Ja, höga häckar, breda häckar, ovårdade tomter, för få fruktträd/ döda eller inga fruktträd alls. Ja det har blivit en del brev och en del telefonsamtal till kolonisterna. Men jag tror att alla vill att vi ha ett vackert område som vi alla kan vara stolta att var en del av. Styrelsen kommer under sommaren att gå minst en syn till för att följa upp. För det är så, att det inte är meningen att man bara gör ordning sin tomt till den 15/6 varje år. Utan man har ett ansvar att man uppfyller ordningsreglerna hela säsongen.

Men en sak som slagit mig när jag har gått runt, är all kirskål. Är det kolonister som odlar dem/det? Tycker man att det är särskilt vackert eller vad är det? Själv hatar jag kirskål, starkt ord för mig att säga att jag hatar men det är sant. Den lilla gröna saken trasslar gärna in sig i andra växters rötter så att det blir extra svårt att ta död på den. Och ännu värre blir det när den går i blom, då är det inte bara en massa blad utan då kommer blommorna som går i fröställning så att de även sprids med vinden. Men vad kan man göra av dessa gröna blad som tränger sig in i trädgårdarna? Finns det 100 sätt att använda sig av kirskål? Äta, jo det kan man. Har gjort pesto på dem, har haft dem i sallad men vad kan man göra mer av dem? Det skulle vara roligt att få reda på vad ni gör av dem. Så maila ordforande@koloni-skarpnack.se till mig vad man mer kan göra med dem, så ska vi se vad vi kan hitta på med alla förslagen.

Vill passa på att tacka alla i områdena 9 och 10 för en väl genomförd midsommar och alla som bidrog till en lyckad dag. Vi hade en otrolig tur med vädret och fick många som kom till området. Så nu får områdena 11 och 1 börja fundera hur de ska ha det nästa år när det är deras tur.

Från sista styrelsemötet

Vi hade en hell del diskussioner angående trädgårdssyn eftersom en del av oss är nya i den aktiviteten. Parkeringar, finns det något bättre sätt att få ordning på hur bilar parkeras, hur gör vi när närområdena får boende parkering, vad FÅR vi göra??

Vi pratade om hur vi säkerställer att matrikeln blir på bästa sättet uppdaterad. Ingen lätt uppgift när vi inte alltid får information i rätt tid.

Beställning av toanycklar till områdeshusen.

Ett litet axplock av frågor som behandlades vid senaste mötet.

 

Tack för ordet

Carina

 

 

Arkiv