En miljödiplomerad koloniträdgårdsförening

Daniel Ryderholm

Välkommen på midsommarfirande den 22 juni på Skarpnäcks koloniträdgårdsförenings Festplats (Skarpnäcks koloniväg 98)

Se PDF för program! Midsommar_affisch_2018

OBS! Vi tar bara emot kontanter, ej kort eller swish!

OBS! Tag ej bilen! Extremt få parkeringsmöjligheter på området!

 

Söndagen den 25 februari samlades styrelsen för att plocka i inför utskicket till årsmötet. Solen skiner ute och himmelen är vackert blå. Men det alldeles för mycket snö och för kallt för min smak. Jag har börjat räkna ner inför säsongen. Hemma så växer mina chilisar för fullt.

Snart har jag varit ordförande ett år, har hunnit med att vara med ett helt verksamhetsår. Helt ärligt, jag hade nog inte förstått hur mycket förberedelser och jobb det är inför ett årsmöte. Så av med hatten för tidigare styrelse.

Men det ska bli kul och träffa många kolonister på årsmötet. Det blir första gången många av oss ses sedan i höstats. I år så är vi i en annan lokal och plats som vi har mötet. Den gamla vanliga lokalen håller på att renoveras så därför fick vi boka in oss i Rågsved.

Styrelsen har fattat beslut att vi öppnar en moluck den 16/4, men då kommer inte återvinningen att öppnas utan den öppnas från och med 1 maj. Vi får se hur det fungerar. I dagsläget vet vi inte när vi kan sätta på vattnet utan här får vädret styra en hel del. Men vi har alla möjligheter att hämta vatten inom området.

Vackert motiv är det inte, men det är Anders som har tagit kortet och solen känns skön där jag stod och pumpade upp vatten.

Carina

Nytt år o kollosäsongen närmar sej, frön börjar gro hemma för kommande säsong. Kolonin slumrar fortfarande i väntan på våren/sommaren. Men… styrelsen slumrar inte nej, tvärtom. Vi har nu vår mest hektiska tid med bla. förberedelser inför årsmötet och 3 st styrelsemöten innan årsmötet. På vårt första styrelsemöte för året i söndags tog vi upp några punkter för förslag till årsmötet, alla mötesdatum 2018, vi godkände: verksamhetsberättelsen för 2017, resultat o balans 2017 och budget 2018. Efter styrelsemötet kuverterade vi kallelse till årsmötet och fakturor för arrendet.
Själv har jag som mest att göra nu med bla. skapa fakturor  (554 st) men framförallt årsbokslut och årsredovisning med allt vad det innebär och budget 2018.
Tänk på att nu blir det ljusare för varje dag (ca 35 minuter/vecka) och en ny kollosäsong 2018 kommer närmare!
Vid Pennan
Anne-Marie
Kassör

Motioner till årsmötet skall vara föreningen tillhanda senast 15 februari 2018.

Enklast är att maila till: koloni.skarp@telia.com

Årsmötet hålls torsdag 15 mars 2018 kl. 18.00 i Rågsveds Folkets Hus, Rågsvedstorget 11, Bandhagen.

 

Nu återstår det bara några dagar till julafton. Än så länge har vi inte fått snö som ligger kvar på backen, så något ”juligt!” känns det inte riktigt ännu för mig.

Styrelsen har haft sitt sista styrelsemöte för året. Vi håller på att jobba med verksamhetsberättelsen och planerar inför medlemsmötet.

Själv håller jag på med det sista stöket inför jul. Alla klappar är klara men det är bara en del av alla förberedelser man måste fixa till inför julen. Men jag har redan kollat in att jag har såjord och har mina chilifrön i beredskap för att sätta igång att förodla. För min del så åker de i jorden den 2 januari så då är odlingssäsongen i gång för mig.

Vill även påminna om ni blir utsatta för inbrott så maila till kontoret så att vi vet att det har skett. Men glöm inte heller att polisanmäla inbrotten. Nu hoppas jag att vi inte ska få mycket av detta men man vet aldrig.

Styrelsen vill i tacka alla kolonister för den gångna säsongen och önska alla en

God Jul och Gott Nytt År.

Carina & styrelsen

I dagarna har den första snön kommit till Stockholm och genast blev det kaos inom kollektivtrafiken. Men själv är jag ute på kollo för att vattna på mina växter som jag har i stugan. Trodde att jag skulle kunna spara några av mina bästa chiliplantor till nästa år. Men ack det gick inte, en dag när jag kom ut så hade alla fått löss, så raskt åkte de ut.

I styrelsen håller vi på med att fixa till vägarna och lägger ut grus samt de sista spolningarna i dräneringarna (ja inte vi själva utan den nya entreprenören gör det). Att vi har fått en ny en entreprenör gör att vi har fått nya förhållningsregler från dem hur våra vägar ska se ut för att de ska åka in och slamsuga fastigheterna. Det gör att många måste se över sina häckar både på höjden och bredden. Men också att det inte får finnas buskar och träd som hänger för nära vägen. Vi kommer att lägga ut en bild som vi har fått så att alla kan se vad som gäller. Vi är medvetna om att vi på det senaste sommarmötet tog upp att alla måste följa ordningsreglerna när det gäller häckar med mera, eftersom det bygger på avtalet som föreningen och dess medlemmar har tecknat med Stockholms Stad.

Här ser du skiss om häckhöjden som är godkänd i kolonin.

På våra styrelsemöten just nu är det mycket planeringar inför årsmötet. Det kommer i år att vara i Rågsved eftersom de lokaler vi brukar vara i renoveras. Vi får en del mail och brev till föreningen, vi vill bara påminna att vi inte har expeditionen öppen under vintern, det gör att det kan ta längre tid innan man får svar på sina frågor.

Men även om vi inte har öppet, så håller vi på med att planera inför nästa säsong. Det blir en hel del möten. I styrelsen har vi haft en del diskussioner angående hur mycket tid vi lägger ner, att det inte bara är ett möte i månaden när man ses till styrelsemöten. Utan vi har månadsmöten för områdesrepresentanterna, arbetsgruppsmötet, kontoret, försäljningar, möten med kolonister i olika frågor och möten med representanter från staden och andra föreningar. Så det går en hel del tid till uppdraget att sitta i styrelsen som man inte alltid vet innan man väljs in. Nu låter det lite som jag/vi klagar men det är viktigt att man vet att det tar tid när man tar på sig ett uppdrag att sitta i styrelsen och att det är en hel del jobb, även om det är roligt så tar det en hel del tid.

Ja nu börjar i alla fall jag med mitt julstök, julklappar, bakning, städning (inte lika kul) och matlagning. Men då brukar i alla fall december gå lite fort. Kommer man bara över årsskiftet som börjar man känna av att det rycker i fingrarna att sätta igång att odla.

Vid tangentbordet

Carina

– Det har redan skett inbrott. Viktigt att anmälan görs till

polisen. Skicka också mail till föreningen och meddela

inbrott, inbrott@koloni-skarpnak.se

 

– Grusning av samtliga vägar kommer att ske innan vintern.

 

– Dräneringsarbeten skall utföras på Snårtäppevägen.

 

– Inläggning av nytt golv i föreningshuset pågår.

 

– Inger Stark har beslutat sig för att lämna styrelsen med

omedelbar verkan.

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus): Lupinerna är vackra, men extremt invasiva och bör betraktas som en växternas mördarsnigel.

Vad är problemet med lupiner?

Det är en snabbväxande, flerårig art som sprider sig effektivt med frön, men även genom underjordisk jordstam, och kan föröka sig med rotbitar. Eftersom blomsterlupin är en kvävefixerande art ökar kvävehalten i jorden där den växer, vilket kan påverka omgivande flora.

Hur bekämpar man lupinerna?

Lupinen är envis och seg och därför måste bekämpningen vara långsiktig och upprepas ofta. Rötterna klarar övervintringen bra och fröna i marken bevarar sin grobarhet i många år. I första hand bör man se till att det inte bildas några frön genom att kapa av blomstjälkarna innan fröna mognar. Då fylls inte fröbanken i marken på och inga fler frön sprids ut i omgivningen.

Nya och små bestånd bekämpas bäst genom att man gräver upp dem med rötterna. Det är en arbetsam men effektiv metod. Låt rötterna ligga och torka – lägg dem inte i komposten!

Till följd av grävandet kan en del av fröna i marken komma att gro. Därför måste man rensa området regelbundet under de följande åren.

 

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera): Jättebalsaminen blir ungefär en och en halv meter hög och är en ettårig ört (blomma). Den är därför lättare att bekämpa och kan dras upp med rötterna. Däremot har den en mycket effektiv fröspridning eftersom frukterna skjuter iväg kaskader av frön i små explosioner.

Hur kan man bekämpa jättebalsaminer?

Plockning!

* Jättebalsaminerna dras upp för hand innan fröna mognar.

* Växtavfallet ska helst torkas ordentligt eller brännas, eftersom jättebalsaminens frön kan mogna även efter att växterna kapats, och de kapade stjälkarna kan bilda rötter och fortsätta växa.

* Genom att samla ihop växtavfallet och trampa på stjälkarna så att de krossas kan man minska risken för att stjälkarna fortsätter att växa och att fröna mognar.

* Det är bra att hålla det bekämpade området under uppsikt under sommaren och avlägsna nya plantor eller åtminstone blommor.

 

Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis): Kanadensiskt gullris är en odlad växt som ofta uppträder i stor mängd i trädgårdar, vid vägkanter och på industrimark). Den sprider sig lätt, kanske mycket för att folk tröttnar på den i sin trädgård, där den tar över och man då istället slänger ut den i skogen.

Till Sverige kom den 1864 och det första förvildade exemplaret noterades 1870 i Skåne. Det kanadensiska gullriset sprider sig ofta från botaniska trädgårdar eller parker och har i Sverige blivit vanligt i förvildat tillstånd. Spridning sker med frön i vinden, ett skott kan producera över 10 000 frön med flygfjun, och rhizomer i jord från trädgårdars skräp- eller komposthögar. Som många andra högväxta örter skuggar det kanadensiska gullriset ut lägre växtlighet och kan komma att dominera större områden. Växten är en stor källa för hösnuva och pollenallergi. Den kan också agera värd för skadeinsekter.

Hur kan man bekämpa kanadensiskt gullris?

Det är arbetsamt att bekämpa omfångsrika växtbestånd, eftersom gullrissläktets rhizom är uthålliga. Man har lyckats utrota växtbestånd genom att klippa ner dem under flera år både på våren och på höstenParkslide (Fallopia japonica): Parkslide är en främmande art i landet, den kommer ursprungligen från Asien. Den kan sprida sig snabbt och orsaka stora skador. Dess rötter och underjordiska stammar växer snabbt och kan tränga igenom asfalt, dränering, betong och avlopp. Artens förekomst har också negativa effekter på biologisk mångfald. Parkslide tränger ut inhemska arter genom att täcka stora områden. Arten, som tidigare sågs som en vacker trädgårdsväxt, har etablerat sig som ett aggressivt och svårutrotat ogräs som behöver bekämpas. Om man gör det tidigt när beståndet är litet ökar möjligheten att få bort växten. Stora bestånd kan vara mycket besvärliga att bli av med och kräver ofta insatser under många år. Parkslide är en art som gynnas av varmare klimat.

Förhindra att sprida parkslide

  • Plantera inte parkslide i din trädgård.
  • Slå inte med hackande redskap, små delar av stammen kan slå rot och ge upphov till nya plantor.
  • Flytta inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits.
  • Kompostera inte rötter eller växtdelar.
  • Minsta lilla rotbit som slängs ut i naturen kan bilda ett nytt bestånd.

Sammanställt av Thomas Lindqvist

Arkiv